Одржана 93. седница Градског већа

Почетак » Одржана 93. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 93. седница Градског већа

Градско веће на данашњем заседању је разматрало и прихватило Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2019. године.

„Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину планирани су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 3.539.198.826,82 динара, а остварени су у износу од 2.398.470.538,74 динара са процентом остварења од 67,77 посто. Планирани приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из извора буџета су 3.432.397.518,00 динара, а остварени у износу 2.221.412.152,67 динара односно 64,72 посто од планираног износа, док је из осталих извора корисника буџета планирано 106.801.308,82 динара, а остварено 177.058.386,07 динара. Текући приходи од пореза, такси и накнада из буџета Града реализовани су у износу од 2.174.400.130,10 динара односно 74,79 посто у односу на план и у односу на исти период претходне године. У првих девет месеци више смо приходовали у овој години за 363 милиона и када се искључе наменски приходи у износу од 50 милиона више је приходовано за 313 милиона.

Највећи део прихода и примања буџета Града остварен је од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.154.106.162,17 динара, што чини 51,95 посто укупно остварених прихода, примања и пренетих средства. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе. Приход из ове групе пореза је приход од пореза на зараде који је реализован у износу од 985.443.886,42 динара, односно 75,51 посто у односу на план и у односу на исти период из 2018. године приходовали смо за 174 милиона више у односу на исти период претходне године. Порез на имовину је реализован у износу од 319.748.814,09 динара и у односу на исти период за 2018. годину је више приходовано за 52 милиона динара.Наш изворни приход од пореза на имовину је реализован у износу од 241.804.942,55 динара односно реализован је са 65,36 посто и чини 14,39 посто укупно остварених прихода.

Укупно остварени расходи и издаци у складу са Одлуком о буџету Града за 2019. годину и оствареним приходима и примањима финансирани су јавни расходи и издаци у  износу од 2.159.408.632,39 динара“, образложио је руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић.

На овој седници разматран је и прихваћен Извештај о раду Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2018. годину као и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности годишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево / ЈКП „Видрак“ Ваљево, ЈКП „Водовод-Ваљево“, ЈКП „Топлана – Ваљево“, ЈКП „Полет“ Ваљево и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“Ваљево, за период јануар -јун 2019. године.

Чланови Градског већа су на данашњем заседању разматрали и усвојили   Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије и Служби буџетске инспекције града Ваљева.