Одржана 97. седница Градског већа

Почетак » Одржана 97. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 97. седница Градског већа

На данашњој 97. редовној седници Градског већа, на дневном реду било је 39 тачака на разматрању. Чланови Градског већа су на данашњем заседању утврдили Предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину и упутили одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.Утврђен је предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, као и предлог закључка о усвајању плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2020. годину.

Предлог кадровског плана за 2020. годину у  Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева био је на дневном реду данашњег заседања и исти је усвојен.Градско веће је дало сагласност на коначни нацрт јавног уговора о јавно – приватном партнерству за обављање делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева, затим сагласност на програм коришћења ЈКП “Топлана – Ваљево“ из буџета  града Ваљева за 2020. годину, као и сагласност на трећу измену и допуну програма пословања ЈКП “Водовод – Ваљево“ за 2019. годину, затим сагласност на другу измену и допуну програма ЈКП “Полет “ Ваљево за 2019. годину и сагласност на трећу измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП “Полет “ Ваљево из буџета града Ваљева за 2019. годину.

На данашњем заседању разматрани су Извештаји о реализацији програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни  “Колубара“,  ЈКП “Видрак“ Ваљево, ЈКП “Полет“ Ваљево, ЈКП “Топлана-Ваљево“ и  ЈКП “Водовод – Ваљево“ за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године.

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о поверавању послова снабдевања водом за пиће насељеног места Ставе са сеоског водовода Ставе, измену Одлуке о поверавању послова управљања  и одржавања сеоског водовода Жабари и предлог одлуке о измени Одлуке о поверавању послова управљања и одржавања сеоског водовода у  Горњој Грабовици.Такође је утврђен предлог Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне  политике и политике руралног развоја, Одлуке о снабдевању топлотном енергијом као и предлог  Одлуке о управљању комуналним отпадом.

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Ваљева, предлог одлуке о престанку важења Одлуке о пружању правне помоћи грађанима, предлог  Одлуке о подизању истраживачког споменика, предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу каменолома „Равње“, као и предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево били су такође на разматрању и исти су усвојени.

Чланови Градског већа су разматрали решења која се односе на поднете жалбе о додели стипендија талентованим ученицима и накнади штете настале услед уједа паса луталица.