Одржана 98. седница Градског већа

Почетак » Одржана 98. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 98. седница Градског већа

На данашњој 98. редовној седници Градског већа, на дневном реду било је 10 тачака на разматрању. Чланови Градског већа су на данашњем заседању разматрали амандман на Предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину. Градско веће града Ваљева поднело је амандман на Предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину и на данашњем заседању је усвојен и упућен Скупштини града Ваљева.Утврђен је предлог Одлуке о боравишној такси. Разлог за њено доношење садржан је у потреби усглашавања одредаба са Законом о угоститељству и Уредбом о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа услуге смештаја у објекту домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања којим је регулисана боравишна такса.Разматран је и утврђен предлог измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину. У образложењу стоји да је  Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева за 2019. годину донет на седници Скупшине града 31. јануара текуће године и да је истим у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину дефинисана расподела средстава. Разлог за доношење измене наведеног програма произилази из чињенице да су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину – други ребаланс, утврђени нови износи средстава буџетског фонда за заштиту животне стредине града Ваљева. Првобитно планирани износ од 16.400.000,00 за пројекат „Управљање отпадним водама, пројектовање и изградњу кишне и фекалне канализационе мреже“ је смањен и сада износи 11.900.000,00, док је пројекат „Набавка и уградња опреме за црпне станице и постројење за прераду отпадних вода у Горићу“ по измени добило средства у износу од 1.662.000,00 динара. За пројекат „Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама“, средства ће бити коришћена на опремање ЈКП „Топлана Ваљево“ у циљу смањења емисије штетних гасова тако да првобитно планирани износ од 45.000.000,00 је смањен на 34.000.000,00 динара.Утврђен је предлог Одлуке о одређивању матичних подручја на територији града Ваљева као и предлог Одлуке о отуђењу непокретности.

Данас је утврђен и предлог Одлуке о поверавању послова на изградњи објеката етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре. Град Ваљево је инвеститор изградње објеката етно тржнице и партерног уређења етно тржнице у насељеном месту Дивчибаре. Туристичка организација Ваљево је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о реализацији овог пројекта, којим су за изградњу наведених објеката обезбеђена бесповратна средства кроз субвенционисање програма развоја туризма.Чланови Градског већа на данашњем заседању утврдили су предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, као и предлог решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Ваљева.

Разматран је и усвојен предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева.Градско веће је донело решење о одређивању радног времена угоститељских објеката, ћевабџиница и пекара за време ногодишњих и божићних празника. Угоститељски објекти, ћевабџинице и пекаре радиће продужено 31. децембра 2019. године и 1, 2, 7. и 13. јануара године и то од поноћи до поноћи наредног дана. Њихово радно време током 3. 4. и 5. јануара 2020. године продужава се до три сата после поноћи, изузев радњи у Тешњару.У датом образложењу наведено је да је циљ промене обезбеђивање услова да се на традиционалан начин обележи постојећи новогодишњи и божићни празници.