Одржана девета седница Скупштине града Ваљева

Почетак » Одржана девета седница Скупштине града Ваљева » Актуелно » Одржана девета седница Скупштине града Ваљева

Nivo slider: no attached images, or only one attached image…

Одборници су на јучерашњем деветом по реду скупштинском заседању усвојили Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – септембар 2016. године по коме је извршење буџета у наведеном периоду остварено са 67, 61 посто у односу на план. Овим ребалансом је предвиђено да планирана средства буџета града остану на истом нивоу од 2,74 милијарде динара, а да средства из осталих извора буџетских корисника увећају и износе 247, 6 милиона динара. Предвиђено је и повећање средстава за плате, а она би на нивоу локалне самоуправе износила 508,4 милиона динара уз прерасподелу између буџетских корисника, и све то сразмерно броју и структури запослених.

 Разлог за доношење ребаланса садржан је у Закону о буџетском систему, којим је дефинисано да се индиректним корисницима буџетских средстава више не сматрају јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне самоуправе који се финансирају из јавних прихода, а чија је намена утврђена посебним законом. Јединице локалне самоуправе су у обавези да до 1. децембра усагласе своје одлуке о буџету са изменом и допуном  Закона о буџетском систему.

Одборници су усвојили Програм заштите животне средине града Ваљева за период од 2016.  до 2025. године. Весна Срећковић је истакла да је Законом о локалној самоуправи прописано да се јединица локалне самоуправе преко својих органа у складу са Уставом и Законом стара о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и Програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине. Суштина плана је да препозна проблеме који су везани за аспекте животне средине и да усклади деловање локалне самоуправе, да направи једну политику, разради акционе планове за достизање циљева. Политика заштите животне средине локалне самоуправе мора бити усаглаглашена са другим секторским политикама на локалном нивоу, али и са одговарајућим политикама на националном нивоу.

О Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за прошлу годину, који је објавила Агенција за заштиту животне средине одборнике је упознао председник Здравственог савета Скупштине града др Зоран Живковић. Он је истакао да је ваздух у граду на Колубари прекомерно загађен услед прекорачених толерантних вредности концентрације суспендованих честица које садрже тешке метале и то олово, кадмијум, никл и арсен. Након излагања председника др Сава Жуњић је истакао да суспендоване честице имају акумулациони ефекат и да су болести плућа готово у рангу са карциномом и да ту нема неке велике разлике. Нагласио је да ако брига о заштити животне средине кошта, колико тек кошта лечење преко 600 тешко оболелих пацијената, који не могу да раде и привређују. Сматра да у решавању овог проблема треба  укључити и Републику, а треба пронаћи и заједничке пројекте који решавају овај проблем.

„Не верујем да је Ваљево град као Чернобиљ, али тачно је да имамо проблем са загађеношћу ваздуха, али исто толико имамо проблем конкретно када су фактори ризика у питању. Ако суспендоване честице у болести плућа учествују са 14% у факторима ризика за хроничну опструктивну болест плућа и карцином плућа, а шта је са оних 86% и да ли имамо план како да огроман проценат од 86% када су фактори ризика у питању карцином плућа и опструктивни бронхитис и сва друга незаразна хронична обољења пре свега кардиоваскуларне, малигне и сличне болести то спречимо.Много је паметније за нас да у наредном периоду приступимо пројекту здравог начина живљења под именом „Ваљево здрав град“ а ја ћу свакако бити заговорник тога“, рекао је у обраћању одборницима са скупштинске говорнице градоначелник др Слободан Гвозденовић.

Одборници су једногласно усвојили План квалитета ваздуха града Ваљева за период од 2016. до 2021. године. Одборници су дали сагласност на трећу измену и допуну програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева „ за 2016. годину, као и закључак о усвајању треће измене и допуне програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овог јавног предузећа са закључком да се формира радна група за праћење радова на шестој школи, да се у буџету за 2017. годину предвиди више средстава за Индустријску зону и да се предност у комуналној изградњи да месним заједницама које улажу сопствена средства.

Одборници су разматрали и усвојили решење  о давању сагласности на измене програма пословања ЈП „Колубара“. По овим изменама из градског буџета биће издвојено 893.048 динара за финансирање радова на цркви у Тубравићу.

Усвојена је одлука о престанку рада, постојања и брисања из судског регистра привредних субјекат ЈП“Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и преузимању права, обавеза и послова на град Ваљево,

одлука о изменама и допунама одлуке о Градским управама града Ваљева, одлука о максималном броју запослених на неодређеновреме у систему града Ваљева за 2015. годину а такође усвојен је и Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2016. годину.

Одлука о преносу на газдовање шума и шумског земљишта Јавном предузећу „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево као и одлука о промени правне форме овог јавног предузећа које из јавног предузећа прелази у Друштво са ограниченом одговорношћу су добиле зелено светло.

Прихваћена је иницијатива за финансирање радова на изградњи дела пута првог Б реда Лозница-Ваљево-Ћелије. Усвојен је и извештај Савета за здравље града Ваљева за 2015. годину.

Одборници су усвојили одлуку о скраћењу радног времена угоститељских објеката. Овом одлуком предвиђено је да радно време угоститељских објеката буде ограничено радним данима до 23 часа, а викендом до 24 часа.

Одлуку о радном времену је образложио градоначелник др Слободан Гвозденовић и истакао да је одлука привременог карактера. „Ова одлука је последица неких догађања у нашем граду на које смо просто морали да реагујемо. Одлуку предлажемо у циљу сагледавања пословања свих угоститељских објеката  и ту пре свега мислим на услове рада.Тражићемо да се туристичка инспекција изјасни о потребним условима, а такође и по питању против-пожарне заштите, испитати физичко техничко обезбеђење које објекти имају и да ли је све то по закону. Одлука је привремена, али ми морамо неке ствари да превенирамо. За временски период од 25. децембра до 20. јануара биће донета посебна одлука о радном времену  с обзиром на то да је велики број празника у том предстојећем периоду. Заменик градоначелника др Драган Јеремић је одборницима предочио измене Закона о туризму којим се како каже бришу разлике између угоститељских објеката, али оставља слобода локалним самоуправама да дају услове за рад. „ Закон о туризму из 2015. године драстично је променио постојеће акта. Док је 2011. предвиђао класификацију сада је више на тај начин нема па су изједначени угоститељски објекти, нема разлике између кафића и ноћног бара. У Закону не постоји ноћни клуб иако тако може да се региструје. Што се тиче контроле, ми немамо туристичког инспектора иако имамо ту могућност и све је препуштено републичким органима за које видимо како су до сада одрадили посао. Ми такође немамо ни прецизну евиденцију о угоститељским објектима па се спекулише различитим подацима. Али новина је да сада локалне самоуправе могу да уреде услове пословања за угоститељске објекте и зато предлог јесте да оформимо радну групу која ће се бавити израдом ових аката“, рекао је између осталог заменик градоначелника др Драган Јеремић.

Говорећи о овој одлуци, градоначелник др Слободан Гвозденовић је рекао да се одлуке могу мењати.“Некада и наизглед лоша одлука може донети нешто добро. Можда је одлука исхитрена, зависи како се на њу гледа. Ми не можемо сада да урадимо све оно што су пропустили родитељи, школе, па и црква, друштво уопште, али можемо да превенирамо неке ствари и надам се да ћемо управо то и постићи“, рекао је између осталог градоначелник Гвозденовић.

На седници Скупштине града, изабрани су и нови чланови Градског већа адвокат Драгана Терзић и информатичар Дамјан Цветковић, тако да Градско веће града Ваљева сада броји 11 чланова.