Одржана финална конференција пројекта „Невидљива деца“

Почетак » Одржана финална конференција пројекта „Невидљива деца“ » Актуелно » Одржана финална конференција пројекта „Невидљива деца“

У малој свечаној сали Омни центра у Ваљеву, у среду 5.6.2019. године, одржана је финална конференција пројектa „Невидљива деца – Успостављање нове социјалне услуге за децу у руралним подручјима“, на којој су представљене активности реализоване у претходна 24 месеца. Пројекат су реализовали Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Град Ваљево и Дом здравља Ваљево. Укупна вредност пројекта износила је 185.987,34 евра, од чега је вредност донације Европске уније 163.668,86 евра. Финансиран је од стране Европске уније у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Програм спроводи Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, у сарадњи са Министарством финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Основне активности и резултате пројекта представио је Радоица Рстић, ПР менаџер пројекта и председник Савета за интегралну социјалну политику града Ваљева.
– Пројекат “Невидљива деца” је реализован са циљем да се пружи подршка деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима града Ваљева, како би они кроз социјално укључивање достигли свој пун потенцијал, Изградњом капацитета града Ваљева и градских социјалних и здравствених институција оствариће се имплементација нових социјалних услуга усмерених на децу са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима. Пројекат је био фокусиран на праћење угрожених породица и осигурање основних потреба за 60 одабране деце као што су: услуге примарне здравствене заштите (лекар, патронажна сестра), стоматолошке услуге, услуге физикалне рехабилитације, услуге психолога, услуге неговатељица, образовне услуге, као и остваривање права и услуга из области социјалне заштите. Резултат пројекта је побољшан здравствени статус деце са интелектуалним тешкоћама и инвалидитетом и њихово укључивање у друштвени живот. Самим тим корисници су постали видљивији и прихваћенији. Одрживост пројекта обезбеђена је успостављањем нове услуге (Породични сарадник), средствима из буџета града Ваљева. Циљ услуге је да се побољша живот деце уз доступне здравствене услуге пружене у кућним условима, подршку породицама и средину припремљену за укључивање у социјалне услуге.

На конференцији је говорила и Катарина Милићевић, директорка Центра за социјални рад Колубара, истичући задовољство што је Центар реализовао један овако велики пројекат под покровитељством Европске уније. Социјални радник Ивана Ристивојевић је присутнима приближила непосредну комуникацију коју су чланови пројектног тима имали са породицама и децом, док је експерт из области социјалне заштите Владимир Јовановић, из београдског Центра за подршку и инклузију „Help net“ укратко предочио стручну анализу положаја деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима и одрживост услуге пројекта „Невидљива деца“. Као резултат тих анализа у оквиру пројекта настале су три публикације: Студија о положају деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима Ваљева, Студија случаја – Анализа ефеката и процена одрживости услуге на пројекту „Невидљива деца“ и Евалуациона анализа пројекта „Невидљива деца“.

Пројекцијом документарног филма „Невидљива деца“ учесници су могли да се упознају са стањем и судбинама породица које имају децу са сметњама у развоју, као и активностима спроведеним директно у њиховим домаћинствима. Најдирљивији тренутак конференције је био када се обратила мајка аутистичног детета Далиборка Маринковић, са апелом да се услуга не прекине. Радоица Рстић је потом још једном објаснио да подршка наставља кроз услугу Породични сарадник, финансирану из буџета Града Ваљева.

На конференцији су наведени неки од кључних резултата пројекта: идентификовано је 60 сиромашне и социјално искључене (“невидљиве”) деце са сметњама у развоју у руралним подручјима којима је била потребна социјална и здравствена заштита; успостављен регистар деце и база података о социјалном статусу породица; организоване едукативне посете у циљу упознавања са правима и услугама социјалне заштите и примарним здравственим потребама; обезбеђене здравствене услуге. За два детета у оквиру пројекта донирана су инвалидска колица, за петоро деце обезбеђено месечно добијање пелена, за два корисника извађена лична документа, за једног корисника обезбеђено бањско лечење и омогућена стипендија на ВИПОС-у итд. Пружана је помоћ у овери здравствених кљижица, издавања рецепата, за млађе кориснике обезбеђене су сликовнице, школски прибор и књиге, организоване инклузивне представе. Паралелно су јачани капацитети институција организацијом обука, семинара, конференција и панела.