Одржана јавна расправа о буџету за 2017. годину

Почетак » Одржана јавна расправа о буџету за 2017. годину » Актуелно » Одржана јавна расправа о буџету за 2017. годину
raspravarasprava1rasprava2rasprava4

На јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину, која је одржана у Градској кући, презентован је буџетски план за наредну годину, било је речи о најзначајнијим инвестицијама и предложеним пројектима.

О буџетском плану говорио је Жељко Табашевић, начелник Одељења за финансије, а о најважнијим инвестицијама заменик градоначелника др Драган Јеремић. Он је говорећи о капиталним инвестицијама истакао да је од изузетног значаја предвиђено улагање у проширење Индустријске зоне, јер ће Град на тај начин омогућити привредницима да дођу у наш град. „Имамо наговештај да ћемо добити једну компанију у области прехрамбене индустрије и зато имамо обавезу да што пре проширење зоне завршимо. Приоритет у области туризма су две дестинације-Дивчибаре и Петница, а ексклузивно да најавим да имамо и договор да камп „Бреза“ уђе у програм приватног јавног партнерства и да се ту изради један модеран спортски центар. Улагаћемо и у простор бране Ровни, реке Градац, Бранковине. Посебну пажњу посветићемо и заштити животне средине кроз неколико пројеката. Што се тиче спорта имаћемо значајна улагања, урадићемо пројектну документацију за парк Пећину, као и за стадион, изградња игралишта на Попарама, у Јакова Ненадовића у Насељу ослободиоци Ваљева. Планирано је и пројектовање бициклистичких стаза до Петнице и бране Ровни. Међурегионални информациони центар је најзначајнија инвестиција што се тиче образовања и предвиђено је да реализација овог пројекта почне у јуну месецу када планирамо и отварање нове зграде Основне школе „Милован Глишић“. Средства за субвенције за пољопривреду су дуплирана и у наредној години ће износити 16 милиона динара, а предвидели смо и да израдимо програмски софтвер који ће омогућити категоризацију сеоских путева. Имамо намеру да у наредним годинама асфалтирамо што више километара путева у сеоском подручју“, рекао је између осталог у уводном излагању о најважнијим инвестицијама које су предвиђене буџетом за наредну годину др Драган Јеремић, заменик градоначелника.

У јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету учествовали су представници удружења, организација, медија, грађани. Учесници расправе предложили су између осталог да се више новца у буџету определи за пројекте из области комуналне инфраструктуре, за пољопривреду, спорт, а између осталог и за пројекте из области обновљивих извора енергије и заштите животне средине. Један од учесника расправе је позитивно то, што су позив за јавну расправу објавили сви медији у Граду, јер су на тај начин грађани добро информисани о овом догађају.

Предлогом Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину, планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу 2.941.500.000 динара и 224.671.200 динара прихода из осталих извора. Највећи део прихода планиран је од прихода од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.218.300.000 динара. Између осталог, порез на имовину је планиран у износу од 469.500.000 динара. Због већег броја обухвата пореских обвезника и теренске контроле података из пореских пријава очекује се повећање прихода по основу пореза на имовину.

Предлогом Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину планирани су расходи и издаци у износу од 2.941.500.000 динара, као и 224.671.200 динара расхода и издатака из других извора. Планирана маса средстава за плате по овој одлуци је пројектована у складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија.

Иначе, јавна расправа о буџету представља наставак традиције учешћа грађана у раду јединице локалне самоуправе и циљ је да се шира јавност информише о буџетском плану, најзначајнијим инвестицијама у наредној години и предложеним пројектима, али и да грађани својим конструктивним предлозима учествују у креирању овог важног документа.