Одржана јавна расправа о буџету за 2018. годину

Почетак » Одржана јавна расправа о буџету за 2018. годину » Актуелно » Одржана јавна расправа о буџету за 2018. годину

На јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину  која је одржана јуче у Градској кући презентован је буџетски план за наредну годину а било је и речи о најзначајнијим инвестицијама и пројектима. Предлог Одлуке о буџету су на расправи представили помоћник градоначелника Никола Радојичић, начелник Одељења за финансије Жељко Табашевић и начелник Одељења за инфраструктуру Зоран Трифуновић.

Начелник Одељења  за финансије Жељко Табашевић је на расправи детаљно говорио о буџетском плану. По представљеном нацрту предлога укупна буџетска средства за наредну годину износе 3.588.828.200 динара. Највећи удео имају порески приходи 2.065.00.000 , затим следе донације и трансфери са 421.450.000 , други приходи 278.458.200 , примања од продаје нефинансијске имовине 511.500.000 , меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.400.000 и пренета неутрошена средства у износу од 306.720.000 динара.

У структури расхода и издатака средстава из буџета за 2018. годину планирани су расходи за запослене и предвиђени у износу од 763.427.445 динара, затим ставка коришћење роба и услуга износи 999.200.790 динара и у овој ставци се налазе сви расходи за набавку материјала, путовања и других елемената неопходних за функционисање локалне самоуправе. Отплата камата износи 4.150.000 динара, субвенције 113.377.000 динара, дотације и трансфери износе 450.704.400 динара, социјална помоћ је 93.920.000 динара, остали расходи 121.273.565 динара, административни трансфери 13.000.000 динара, капитални издаци су 965.275.000 динара и отплате главнице 64.500.000 динара.

Предвиђени су следећи капитални пројекти за 2018. годину  и то: Саобраћајница кроз привредну зону 2,5 км. , Уређење индустријске зоне “ Стефил“ , Опремање нове парцеле у привредној зони, Кружни ток ка обиказници, Прикључење саобраћајнице кроз привредну зону на М4, Улица од Мирка Обрадовића до обилазнице, Улица од Мирка Обрадовића до обилазнице кружни ток, Улица од моста Н. Интернираца до привредне зоне, Програм смањења губитака у градској мрежи, Постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама, Реконструкција Центра за културу и Абрашевића и Израда пројектно-техничке документације наводњавање села.

У јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету учествовали су одборници  и грађани. Учесници расправе предложили су да се више новца у буџету буде опредељено за израду урбанистичких планова, за пољопривреду као и за животну средину.