Одржана јавна расправа о буџету

Почетак » Одржана јавна расправа о буџету » Вести » Одржана јавна расправа о буџету
Јавна расправа на којој је представљен план буџета града Ваљева за 2009. годину са акцентом на приоритетне инвестиције, добро је организована и добро посећена, општа је оцена свих учесника, што најбоље говори у прилог чињеници да би овај вид партиципирања грађана требало и убудуће неговати и развијати.
 
Говорећи у уводном делу јавне расправе о најважнијим смерницама буџета у наредној години, Радивоје Милутиновић, помоћник градоначелника оценио је да укупан планирани буџет за 2009. годину града Ваљева износи 1.900.000.000 динара и има капиталну и развојну компоненту. „Приоритети ће бити наставак већ започетих инвестиција и започињање нових, за које сматрамо да су значајне за град.  Важно је напоменути да пројектовани капитални буџет износи 812.705.000 динара, што је амбициозно у овом тренутку, имајући у виду тешку економску ситуацију у земљи и окружењу, што се може у већој или мањој мери одразити и на локалном нивоу. На позицији Инвестиције фонда за грађевинско земњиште, која износи око 355.000 динара, акценат ће бити на регионалном гасоводу и депонији, наставку радова на изградњи школе у Брђанима, Јазу, започињање радова на пројекту нове Хале спортова, затвореног базена, као и Индустријске зоне. После усвајања ГУП-а Дивчибара очекујемо и значајне приходе од давања у закуп парцела на овој планинској висоравни надомак Ваљева. Парцелу на којој се до недавно налазила бензијска пумпа Лук-оила, такође ћемо дати у закуп, као и парцелу код Електродистрибуције.  Што се тиче Индустријске зоне, очекујемо у наредној години да за ову инвестицију финансијска конструкција буде заокружена, а град Ваљево ће инфраструктурно уредити простор око Стефила који је опредељен за Индустријску зону, а такође ће почети са откупом земљишта“, нагласио је Милутиновић.
 
Станко Терзић ,заменик градоначелника у уводном изглагању осврнуо се на социјалну компоненту пројектованог буџета нагласивши да је  градска власт у Ваљеву  са пуном одговорношћу и посвећеношћу приступила  изради буџета за наредну годину. „Стратешко опрељење нам је било да нађемо баланс између развојне и социјалне компоненте буџета. Око 70 одсто износи повећање за социјална издвајања. Осам милиона обезбеђено је за ратне војне инвалиде и породице палих бораца , а први пут и око 10 милиона за имплементацију Стратегије социјалне заштите. За 20 одсто увећана су  и средства која су
предвиђена за субвенције за запошљавање, што у пројекцији буџета износи око 10 милиона динара“, оценио је заменик градоначелника овом приликом.
 
 О буџету за наредну годину дискутовало је око десет учесника јавне расправе. Изнели су бројне конструктивне предлоге и сугестије, тражећи и додатна појашњења појединих ставки планираног буџета од представника градске власти. Учеснике јавне расправе, између осталог, интересовало је и то да ли ће у наредној години и предузетници у Ваљеву остварити извесне олакшице, када ће бити завршена канализациона мрежа од Сувоборске улице до Горића, колико ће средстава бити издвојено за инклузију Рома у локалну заједницу и да ли ће бити делегирана особа која ће бринути о њиховим интересима. Један од учесника дискусије предложио је да се више средстава издвоји за сеоске водоводе, за пројекте изградње путне мреже, за Месне заједнице, као и за унапређење културно-друштвеног живота на сеоском подручју. Градска управа Ваљево је похваљена од једног учесника дискусије за успешно решавање проблема паркирања особа са инвалидитетом у граду уз оцену да би убудуће требало увести и праксу анкетирања грађана пре доношења предлога буџета.

Leave a Comment