Одржана јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету града за 2010.годину

Почетак » Одржана јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету града за 2010.годину » Вести » Одржана јавна расправа о предлогу Одлуке о буџету града за 2010.годину
Наставак топлификације, изградња хале спортова, затвореног базена, завршетак школе у Брђанима, као и већа улагања у комуналну инфраструктуру, према речима помоћника градоначелника Радивоја Милутиновића, приоритети су у буџету града за 2010. годину.
На синоћ одржаној јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету града за 2010.годину, функционери града су саопштили да су пројектована средства у буџету за наредну годину увећана су за 7,5% у односу на 2009.годину и износе милијарду 720 милиона динара.
Начелница Одељења за финансије Милена Јовановић нагласила је да је полазна основа за пројекцију буџета за 2010.годину била реализација остварених прихода и расхода у 2009.години, планирана инфлација и усклађивање локалних прихода са растом инфлације. У наредној години биће уведена и два нова пореска прихода: 30% наплаћених средстава од казни из саобраћаја сливаће се у локалне буџете, као и наканада за заштиту и унапређење животне средине. Наставиће се активности на наплати локалних прихода као и током 2009.године. С обзиром на смањење трансфера од Републике пројекција буџетских прихода базирана је на локалне приходе.
Приликом пројектовања расхода пошло се од Законом утврђених обавеза локалне самоуправе, а затим су планирани трошкови према висини пројектованог буџета уз оријентацију ка већим инвестиционом улагањима. Издвајања за инвестиције и комуналну инфраструктуру чине 38,95% планираног буџета, за друштвене делатности 31,2%, док остали расходи представљају 14,3% буџета за 2010.годину. У наредној години нови буџетски корисник је Дом здравља над којим је град преузео оснивачка права. За одржавање и опремање ове здравствене установе планирано је три милиона динара у 2010.години.
У структури расхода, од укупног буџета, 15,4% планирано је за функционисање кабинета градоначелника, Скупштине, Градског већа и Градских управа, што је за 2% мање него у овој години.
“Буџет града Ваљева је најважнији акт који Градско веће и Градска скупштина доносе у току године због тога је градско руководство посебну пажњу посветило овој материји“, рекао је заменик градоначелника Станко Терзић и нагласио да се приликом припреме буџета за 2010.годину водило рачуна о балансу између развојне и социјалне компоненте. “Очекујемо да ће се целокупна економска ситуација у нашој земљи и окружењу поправити и да ће бити повећано интересовање инвеститора за потенцијалне локације,“ истакао је заменик градоначелника. Он је посебно нагласио велику могућност за повећање сосптвених прихода аргументујући ову тврдњу податком да је у 2009.години Град Ваљево за 85 милиона повећао сопствене изворне приходе. Градско руководство очекује повољнији економски миље у наредној години. У супротном, несметано функционисање града, редовно изршавање обавеза према буџетским корисницима, као и социјална димензија биће на првом месту, али без запостављања развоја.
Заменик градоначелника је рекао да се у наредној години очекује више средстава из Министарства за инфраструктуру и апеловао да скупштине месних заједница да определе приоритете и на тај начин допринесу решавању проблема путне привреде у својој средини. Наставак топлификације, изградња хале спортова, школе у Брђанима, затвореног базена, новог обданишта у Градцу су инвестиције за чије је финансирање град обезбедио учешће и предао конкурсну документацију према другим министарствима и фондовима. У буџету за наредну годину планирано је 7,5 милиона за стипендирање ученика и студената, као и 10 милиона за субвенције у запошљавању. Новина у буџету су и средства планирана за функционисање Народне кухиње, односно пет милиона динара за 250 најугроженијих суграђана. Заменик градоначелника Станко Терзић је на крају уводног излагања истакао да је буџет у 2010.години развојног карактера, али да ће у случају непредвиђених економских кретања највећа пажња бити усмерена на несметано функционисање најважнијих градских субјеката и предузећа и социјалну димензију.
Током јавне расправе предлози грађана односили су се углавном на проблеме у путној привреди, водоснадбедањe сеоских подручја, висину прописаних накнада за истицање назива фирми, издвајања за спорт и образовање. Предлог Одлуке о буџету за 2010.годину наћи ће се пред одборницима Скупштине града на предстојећој седници заказаној за понедељак, 28.децембар.
 

Leave a Comment