Одржана прва седница Градског већа у новом сазиву

Почетак » Одржана прва седница Градског већа у новом сазиву » Актуелно » Одржана прва седница Градског већа у новом сазиву
vece1vece4vece1vece2vece3

Градско веће одржало је прву седницу у новом сазиву са 33 тачке дневног реда. На данашњој седници утврђен је предлог плана генералне регулације за део насељеног места „Горња Грабовица“, предлог одлуке о изради детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДБ „Ваљево-Косјерић“, као и предлог одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица. Чланови Већа утврдили су и предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту  животне средине града Ваљева у 2016. години за који је предвиђено 65 милиона динара. Основни циљ овог програма је расподела средстава буџетског Фонда за финансирање планова, програма, пројеката и других активности у области заштите животне средине и унапређење стања животне средине на територији града Ваљева, као што су контрола квалитета ваздуха, мерење нивоа комуналне буке, набавка линије за селекцију отпада и друго.

Чланови Градског већа утврдили су и предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2016. годину, а утврђен је и предлог Стратегије управљања ризицима.

Утврђен је и предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2015. годину, као и предлог одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину.

Одлука о заштитнику грађана града Ваљева која се нашла пред члановима Градског већа омогућиће да од 1. јануара 2017. године почне са радом заштитник грађана у Ваљеву.

На данашњој седници утврђен је предлог одлуке о престанку важења одлуке о усклађивању одлуке о образовању робних резерви града Ваљева, предлог одлуке о измени и допуни одлуке о оснивању Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“, као и предлог одлуке о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената. Овом одлуком се уређују услови, критеријуми и поступак доделе стипендија и доделе средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената са пребивалиштем на територији града Ваљева.

Чланови Већа утврдили су и предлог закључка о прихватању плана развоја Индустријске зоне „Стефил“ за период до 2019. године. Прихваћен је и  предлог Програма развоја спорта Ваљева од 2016. до 2020. године. Утврђивањем предлога Одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта омогућиће се усклађивање са новим Законом о спорту, у оквиру уређивања ближих услова, критеријума, начина и поступака доделе средстава из буџета града Ваљева.

Утврђен је и предлог одлуке о допуни одлуке о начину употребе симбола града Ваљева, предлог одлуке о измени одлуке о јавном превозу путника, као и предлог одлуке о измени и допуни одлуке о образовању месних заједница.

Веће је утврдило и предлог програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2016. години, као и предлог измене и допуне програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града.

Прихваћен је и предлог закључка о усвајању програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2016. години, а утврђен је и правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди.  Средства за финансирање мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја опредељена су Одлуком о буџету града и износе осам милиона динара.

Програмом контроле квалитета ваздуха у овој и наредној години, који је прихваћен на данашњој седници Градског већа, успоставља се локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха.

Чланови Градског већа утврдили су и предлог решења о давању сагласности на програма рада Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ за 2016. годину, као и предлог решења о давању сагласности на програм рада Здравствене установе Апотека „Ваљево.

Поред осталог, Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог закључка о повлачењу из скупштинске процедуре предлога одлуке о изменама и допунама Статута града Ваљева, као и предлог закључка о повлачењу из скупштинске процедуре предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“.