Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Одржана седница Штаба за ванредне ситуације » Вести » Одржана седница Штаба за ванредне ситуације
Штаб за ванредне ситуације града Ваљева на данашњој седници донео је одлуку да се усвоји извештај о раду две комисије за процену штете настале елементарном непогодом-великим снежним падавинама и ниским температурама у фебруару месецу ове године на територији града Ваљева. Комисије су  обрадиле 130 захтева, од којих је највише пријава било за економске објекте-39, где је дошло углавном до оштећења кровне конструкције, као и за индивидуалне стамбене објекте-22, са сличним оштећењима. Штета на објектима на подручју града Ваљева настала због елементарне непогоде снега и ниских температура у фебруару месецу износи укупно 24.835.000 динара.
 
У складу са метеријалним могућностима, из средстава сталне буџетске резерве града Ваљева, власницима објеката оштећених услед елементарне непогоде биће исплаћени следећи износи:
  1. Власницима оштећених индивидуалних стамбених објеката 20% од утврђеног износа штете, а за срушени стамбени објекат Драгана Живића у Баирској улици-30% од утврђене штете
  2. Власницима економских објеката- биће исплаћено 15% од утврђеног износа штете
  3. Власницима друштвених објеката-10% од утврђеног износа штете
  4. Власницима пословних објеката-10% од од утврђеног износа штете
  5. Власницима помоћних објеката-10% од од утврђеног износа штете
  6. Власницима привремених пољопривредних објеката-10% од од утврђеног износа штете
  7. Власницима покретних ствари-20% од утврђеног износа штете
Штаб је донео одлуку да се за надокнаду штете у укупном износу из средстава сталне буџетске резерве града Ваљева издвоји 3.444.250 динара.
 
На данашњој седници оцењено је да је Штаб за ванредне ситуације у условима ванредног стања током фебруара месеца, уложио максималне напоре да обезбеди нормално функционисање Града, пре свега свих виталних јавних служби које су показале висок степен одговорности. Такође, оцењено је да су превентивне мере (чишћење корита река услед потенцијалне опасности од поплава)  примењене благовремено у складу са процењеним стањем водостаја на подручју Града.
 
Штаб за ванредне ситуације, на данашњој седници, донео је и одлуку да се због урушавања потпорног зида услед великих количина падавина у мају месецу ове године, а који прети да сруши и стамбени објекат Милене Скокић у Скадарској улици, надокнади штета и то 20% од укупно процењене штете на овом објекту.
 
Штаб је усвојио Извештај о раду за предходну годину, као и Годишњи план рада за 2012. Између осталог, Годишњи план рада предвиђа спровођење превентивних мера заштите од поплава и пожара, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града, План и програм развоја система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и спровођење Оперативног плана за воде другог реда. 
 

Leave a Comment