Одржане обуке за употребу софтвера

Почетак » Одржане обуке за употребу софтвера » Некатегоризовано » Одржане обуке за употребу софтвера

Одржане обуке за употребу софтвера развијеног кроз пројекат „Прилагођавање јавне имовине социо-економским потребама“ финансираног кроз Еџцханге 5 грант шему

У оквиру пројекта „Прилагођавање јавне имовине социо-економским потребама“ одржана је обуке за употребу софтвера за манипулацију подацима о јавној имовини. Обуке су одржали представници фирме ангажоване кроз пројекат да израде софтвер, а учесници обуке били су запослени Градске управе Ваљево, док се обука запослених Општинске управе Уб тек очекује.

Да се подсетимо, пројекат „Прилагођавање јавне имовине социо-економским потребама“ финансира Европска унија кроз грант шему Еџцханге 5, на ком је главни апликант Град Ваљево, а партнер Општина Уб.

Запослени одељења урбанизма, имовинско-правних односа, финансија и легализације, као и заинтересовани појединци из Градске управе Ваљево узели су ућешће у обуци за коришћење софтвера, са циљем да успешно савладају управљање овим алатом како би у будућности лакше извршавали задатке и испуњавали обавезе везане за управљање јавном имовином. Запосленима Градске управе Ваљево обука је одржана данас, 25.децембра, док ће запослени Општинске управе Уб имати 28.децембра, а по истом кључу као у Ваљеву.

По окончању последње обуке, запослени ће имати знања за оперативним руковођењем поменутим софтвером, те ће одмах приступи имплементацији софтвера, односно коришћењу програма у сврху бржем добијању и уносу информација.