Одржани избори за чланове скупштине у 20 месних заједница

Почетак » Одржани избори за чланове скупштине у 20 месних заједница » Вести » Одржани избори за чланове скупштине у 20 месних заједница
Избори за чланове скупштине у  20 месних заједница са територије града Ваљева одржани су јуче. На изборе је изашло 4199 бирача, односно око 10 одсто од укупно уписаних у бирачки списак.
Највећи одзив бирача забележен је у МЗ „Горњи Таор“ где је своје бирачко право искористило  50,3 %  од укупно уписаних у бирачки списак, као и у МЗ „Жабари“ (47,5%), а најмањи у МЗ „Нада Пурић“ (3,4% од укупног броја бирача у овој месној заједници)…
 
Избори су протекли у фер и демократској атмосфери, без озбиљнијих проблема који би могли да утичу на резултате. Изборне комисије месних заједница у којима су се одржали избори, резултате ће објавити на огласним таблама најкасније у року од 48 сати од затварања бирачких места. 
 
Сваки бирач има право да поднесе приговор изборној комисији МЗ, због повреде изборног права у току избора. Приговор се подноси у року од 24 сата, од часа када је одлука донета, извршена радња или учињен пропуст на који се приговор односи.
 
У поступку кандидовања кандидати су прикупљали по 50, 20 или 10 потписа за поједину кандидатуру у зависности од броја уписаних бирача у бирачки списак поједних МЗ. С обзиром на то да су ових дана у јавности изнете примедбе да је у поједним мањим месним заједницама било потребно прикупити више потписа за кандидатуру него што има бирача,  обавештавамо грађане да je ова примедба у потпуности неоснована. Наиме, месне заједнице са мањим бројем бирача, међу којима је и МЗ „Горњи Таор“ усвојиле су статуте који прописују да је потребно десет потписа за поједину кандидатуру за члана скупштине па имајући у виду број кандидата очигледно је да је број потребних потписа за кандидатуре био далеко испод броја бирача уписаних у бирачки списак.  
 
Иначе, првобитно су избори били расписани за чланове скупштине у 22 МЗ. У две су избори одложени, јер није било довољно кандидата за конституисање скупштина. У те две месне заједнице, заједно са преосталих пет, у којима члановима скупштине мандат још није истекао, избори ће бити одржани у 2010. години чим се буду стекли услови за то. После одржавања избора и у овим МЗ, нове скупштине биће конституисане у свим МЗ на територији града.
 
Ово су први  непосредни избори за чланове скупштине месних заједница на којима је примењен поступак који обезбеђује  демократски приступ избору нових чланова тајним гласањем. 

Leave a Comment