Одржано предавање поводом Светског дана образовања у области заштите животне средине

Почетак » Одржано предавање поводом Светског дана образовања у области заштите животне средине » Актуелно » Одржано предавање поводом Светског дана образовања у области заштите животне средине

Светски дан образовања о заштити животне средине се обележава 26. јануара. У шведском граду Стокхолму је 1972. године одржана Конференција Уједињених нација о човековој околини на којој је усвојена Декларација којом се наглашава потреба образовања о заштити животне средине односно потреба стварања заједничких принципа и критеријума који ће бити понуђени целом човечанству као инспирација и смерница за очување и унапређење животне средине.

„Образовање о заштити животне средине је динамичан процес и има за циљ да у људима пробуди свест о еколошким проблемима како на глобалном плану тако и у локалној заједници – окружењу у којем човек непосредно живи. Образовање настоји да идентификује интеракције између човека и његове животне средине, да промовише складан однос између човека и природе кроз одрживи развој, а све са циљем да се садашњим генерацијама омогући квалитетан живот у природном окружењу, али исто тако и да се оно као здраво сачува за будуће генерације“, истакао је професор доктор Јордан Алексић, који је данас у Ваљеву одржао предавање тим поводом. Он је даље нагласио да  образовање у области заштите животне средине пружа знања из кључних области природних наука (биологије, хемије, физике, геологије…),основна и функционална знања о економским и правним принципима, критеријумима и факторима процеса и система заштите животне средине. Убрзани успон нове екоиндустрије (индустрије отпада, индустрије туризма, индустрије енергије, индустрије здравља и индустрије хране) даје читаву лепезу нових профила занимања која траже потпуно нове вештине и способности, пре свега на плану комуникација, као и саме методологије разумевања фактора и актера даљег развоја…

Потреба за стручњацима из области заштите животне средине у савременом друштву, науци и техници је очита и неспорна.

Разноврсност зелених радних места је у порасту у 21.веку а прогнозе су да ће до 2020. године бити 20 милиона нових зелених послова.Седам универзитета (седамнаест факултета) у Републици Србији школују различите образовне профиле у области животне средине (инжењер животне средине, дипломирани биолог-еколог, аналитичар заштите животне средине, дипломирани географ заштите животне средине… У каталогу који је данас презентован заинтересованим средњошколцима Пољопривредне и Економске школе приказана су најперспективнија радна места у области животне средине, која ће изразито бити актуелна у Републици Србији.

Главни циљ еколошког образовања је да се створи свест код људи, да је потребно укључити се у очување и заштиту животне средине.  Потребно је научити људе да се коректно односе према животној средини, а не само да природу користе као ресурс. Неопходно је да се створе нови модели одрживог развоја и потребно је сваког човека научити да и мале акције имају позитиван утицај на животну средину. основна и функционална знања о економским и правним принципима, критеријумима и факторима процеса и система заштите животне средине.