Оглас за извршитеље

Почетак » Оглас за извршитеље » Вести » Оглас за извршитеље
Министарство правде Републике Србије објавило је оглас за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља у јануарском року 2012. године. Први корак у увођењу ове нове правосудне професије јесте да заинтересовани кандидати, који су дипломирани правници са најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима, положе испит за извршитеља. Циљ је запошљавање младих школованих кадрова и већа ефикасност у поступцима извршења.
 
Полагање испита одржаће се на Правном факултету Универзитета у Београду. Испит се састоји из писаног и усменог дела. Писани део испита одржаће се 25. јануара 2012. године са почетком у 10.00 часова, а о датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита накнадно ће бити обавештени кандидати који су положили писани део испита. Рок за пријављивање кандидата истиче у четвртак 29. децембра 2011. године.
 
Текст огласа, као и ближе информације везане за ову област  могу се преузети са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs

Leave a Comment