Ограничен рад са странкама у Градској управи

Почетак » Ограничен рад са странкама у Градској управи » Актуелно » Ограничен рад са странкама у Градској управи

Градска управа Ваљева ће од уторка, 17. марта примењивати ограничен рад са странкама, због мера на сузбијању корона вируса.

Апелује се на странке да без преке потребе не долазе у Градску управу и да све одговоре и информације могу добити телефоном или на мејл адресе.

Кретање странака по згради ће бити онемогућено и једино ће бити дозвољено странкама које су позване. Пријем странака ће бити могућ од 10 до 12 часова радним данима.

                                                    Телефони и мејлови најважнијих градских служби су:

  1. Урбанизам

– обједињена процедура и грађевинске дозволе: 294-810 и 294 -757,

– озакоњење: 294 -893

[email protected]

2. Имовински послови и општа управа у које спадају и послови матичара и бирачки спискови: 294-774

[email protected]

3. Одeљење за инфраструктуру и грађевинско земљиште: 31-50-139

[email protected]

4. Пореско одељење: начелник: 241-048, 241-049, 241-050 (начелник)

[email protected]

5. Комунална милиција: 064/875-2756

[email protected]

6. Одељење за друштвене делатности

– борачко-инвалидска заштита: 294-772,

– социјална заштита- једнократни и други видови помоћи: 294-729

– област енергетски заштићеног купца: 294-830

– образовање, култура, физичка култура, дечја заштита и информисање: 294-760, 294-918 и 294-763

[email protected]

[email protected]

 

7. Инспекцијска служба

Име и презиме инспектора e-mail Број телефона Назив инспекције
Александар Јанковић

 

[email protected] 294-704 Руководилац Одељења за инспекције послове
Усреф Османовић [email protected] 294-824 Шеф Одсека за инсп. послове
Горица Селаковић [email protected] 294-807 Руковод.Туристичке инспекције
Гордана Матић [email protected] 294-791 Просветна инспекција
Владимир Муњић [email protected] 294-743 Грађевинска инспекција
Дејан Маринковић [email protected] 294-752 Саобраћајна инспекција
Весна Томић

 

[email protected] 294-753 Еколошка инспекција
Мирослав Пашић

 

/ 294-775 Комунална инспекција

8. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове: 294-717

[email protected]