Опасне материје преузимају пунолетна лица уз одговарајућу исправу и својеручни потпис

Почетак » Опасне материје преузимају пунолетна лица уз одговарајућу исправу и својеручни потпис » Актуелно » Опасне материје преузимају пунолетна лица уз одговарајућу исправу и својеручни потпис

Командант  Штаба за ванредне ситуације Ваљева др Слободан Гвозденовић осуђује политизацију ванредне ситуације и поступке појединаца, који могу да угрозе безбедност грађана Ваљева и позива све да, док траје опасност од вируса, обуставе  политичке активности прикривене мерама и потезима институција.

Потез директора ЈКП „Водовод“ који је без икаквих консултација са Штабом за ванредне ситуације одлучио да данас отпочне са поделом натријум хипохлорита грађанима Ваљева, дело је које може угрoзити безбедност грађана Ваљева. Због тога му је наложено да обустави даљу расподелу супстанце, која може да угрози здравље и безбедност грађана, али је у овом тренутку потребнија здравственим установама, како би се сачувао здравствени систем у нашем граду. За дистрибуцију оваквих материја постоје овлашћена правна лица, која поседују знања да не наруше екосистем и здравље појединаца. Опасне материје преузимају пунолетна лица уз одговарајућу исправу и својеручни потпис.

Свако неовлашћено чињење или нечињење у периоду ванредне ситуације, подложно је оштрим законским мерама. Дизање панике које овакви потези, али и извештавање појединих медија могу изазвати код грађана Ваљева је такође кажњиво.

Грађани су оваквим потезима, који за циљ имају сакупљање јефтиних политичких поена, доведени у заблуду да им се брани да се снабдеју средством за дезинфекцију.

У овом тренутку је потребно да сви заједно радимо на сузбијању опасног вируса, а време за политичке борбе је време након епидемије!