Осам милиона за активну политику запошљавања

Почетак » Осам милиона за активну политику запошљавања » Вести » Осам милиона за активну политику запошљавања
Министарство економије и регионалног развоја за активну политику запошљавања одобрило је граду Ваљеву осам милиона динара. Тим новцем ће бити финансиране субвенције за самозапошљавање, субвенције за запошљавање за новоотворена радна места као и програми за приправнике. За ове програме, у 2011. години средства ће бити опредељена и из  буџета града Ваљева у износу од 8.100.000 динара. Програме и мере активне политике запошљавања реализоваће Национална служба за запошљавање.
 
Политика подстицајних мера запошљавања усмерена је Локалним акционим планом запошљавања града Ваљева, којим су дефинисани приоритети и циљеви како би се постигло одрживо повећање запослености. Спровођење Плана утицаће на усклађивање понуде и тражње, анализе стања на тржишту рада, предвиђање трендова у циљу смањења стопе незапослености.
 
Министарство економије и регионалног развоја определило је преко 890 милиона динара за финансирање програма запошљавања у више од 120 градова и општина Србије. 

Leave a Comment