Пешадијска гађања у децембру

Почетак » Пешадијска гађања у децембру » Вести » Пешадијска гађања у децембру
Јединице Војске Србије ће током децембра изводити пешадијска гађања на полигону – стрелишта „Седлари“, у зони лево: седло Брдо (кота 352 метра) – М. Бобије и десно: брдо Руика (кота 354 метра) – брдо Бобија (кота 454 метара).
Потребно је да се један час пре почетка гађања у наведене дане евакуише становништво и стока из наведеног опасног подручја и забрани кретање до један час по завршетку гађања.
Гађање ће се изводити 11 дана у децембру, у времену од седам до 23 сата и то 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, и 29.децембра.
У време извођења гађања забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега, на деоници пута: Мале Бобије – Бобије – кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари). За лица и стоку која се нађу у наведеном времену у опасном подручју неће се давати одштета.
Границе опасног подручја биће обележене великим црвеним барјацима, а на прилазним путевима биће постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати. Обезбеђење неће дозвољавати саобраћај на наведеној деоници пута. Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара.
Упозорава се становништво да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на таква зрна свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.
 

Leave a Comment