Пешадијска гађања у септембру

Почетак » Пешадијска гађања у септембру » Актуелно » Пешадијска гађања у септембру

Из јединице Војне поште Ваљево обавештавају грађане да ће у току септембра изводити пешадијско гађање на полигону стрелишта „Седлари“.

Гађање ће се изводити 17 дана и то  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29. и 30. септембра  од 7 до 23 часа.

У току извођења гађања забрањено је кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега на деоници пута Мале Бобије – Бобије – кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора – Седлари). У време извођења гађања биће постављено обезбеђење и неће се дозвољавати саобраћај на наведеној деоници пута. За лица и стоку која се у наведеном времену нађу у опасном подручју неће се давати одштета.

Почетак и завршетак гађања означиће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала. Завршетак гађања означиће се скидањем црвених барјака и повлачењем стражара.

Најстроже је забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. При наиласку на таква зрна, свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем нераспрснутих зрна и њихових делова. Свако лице које претрпи материјалну штету због погодака, треба да достави одмах своју пријаву Војној пошти 9845 Ваљево, а најкасније три дана по реализацији гађања. Пријаве после тог рока неће се узимати у обзир, наводи се у обавештењу Војне поште Ваљево.