Пешадијско гађање у августу

Почетак » Пешадијско гађање у августу » Актуелно » Пешадијско гађање у августу

Из јединице Војне поште Ваљево обавештавају да ће током августа бити изведено пешадијско гађање јединица Војске Србије на полигону-стрелишту ,,Седлари“.

Гађања ће изводити 10 дана почев од 20.августа у времену од 7 до 22 часа сваког радног дана до 31. августа, осим у дане викенда.

У периоду од 1. до 19. августа нису планирана гађања у циљу омогућавања сечења шуме власника парцела која се налазе у опасној зони стрелишта.

У време извођења гађања забрањено је кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега на деоници пута Мале Бобије-Бобије-кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари).

У обавештењу Војне поште Ваљево се наводи да се за лица и стоку која се нађу у наведеном времену у опасном подручју, чије ће границе бити обележене великим црвеним барјацима, неће давати одштета, а на прилазним путевима ће бити постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати.

Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала.

Најстроже је забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који настану непоштовањем ове забране. При наиласку на таква зрна свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Свако лице које претрпи материјлну штету због погодака доставиће одмах своју пријаву Војној пошти ВП 9845 Ваљево, а најкасније три дана по реализацији гађања. У пријави треба навести име и презиме оштећеног , односно назив правног лица, датум и време када је штета причињена, место и природу штете, као и суму која се тражи као надокнада.
Војна пошта ВП 9845 Ваљево саопштиће датум, време и место састанка комисије за процену причињене штете, наводи се у саопштењу ове војне поште.