Пешадијско гађање у августу

Почетак » Пешадијско гађање у августу » Актуелно » Пешадијско гађање у августу

Из јединице Војне поште Ваљево обавештавају да ће се од 21. до 31. августа, радним данима, у времену од 7 до 23 часа изводити пешадијска гађања јединица Војске Србије на полигону-стрелишту ,,Седлари“.

У време извођења гађања забрањено је кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега на деоници пута Мале Бобије-Бобије-кота 430 (раскрсница путева: Лелић-Стрмна Гора-Седлари).

У обавештењу Војне поште Ваљево се наводи да се за лица и стоку која се нађу у наведеном времену у опасном подручју, чије ће границе бити обележене великим црвеним барјацима, неће давати одштета, а на прилазним путевима ће бити постављени стражари чије се команде морају безусловно поштовати.

Почетак и завршетак гађања означаваће се сиреном и то са три дуга звучна сигнала.

Најстроже је забрањено свако прикупљање и дирање нераспрснутих зрна и њихових делова, јер је то опасно по живот. Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који настану непоштовањем ове забране. При наиласку на таква зрна свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.