Побољшан квалитет живота особа са инвалидитетом

Почетак » Побољшан квалитет живота особа са инвалидитетом » Актуелно » Побољшан квалитет живота особа са инвалидитетом

Град Ваљево је у протекле две године реализовао пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“ који је финансиран од стране Европске уније, а спроведен у сарадњи са Каритасом Ваљево, Друштвом за церебралну парализу  Ваљево и Центром за друштвено економски развој  из Јагодине. Овим пројектом за 95 особа са неким обликом инвалидитета омогућена је услуга „Помоћ у кући“ којима је помоћ пружало шест професионалних и обучених неговатељица. Услуга је квалитативно допуњена услугом вишег физиотерапераута кроз терапеутске вежбе, кондиционе третмане и масаже за 20 корисника у кућним условима и у Клубу за особе са инвалидитетом. Унапређењем услуге Помоћ у кући за особе са инвалидитетом побољшан је квалитет живота наведене рањиве групе становништва, унапређен је квалитет бриге, неге и социјализације, што је допринело успоравању процеса погоршања њиховог физичког и здравственог статуса. Током пројекта организоване су и разноврсне инклузивне активности у заједници (преко 60 учесника) које унапређују квалитет живота особа са инвалидитетом и доприносе социјализацији и смањењу осећаја усамљености.

За разлику од досадашњег рада на пољу ове социјалне услуге којом је била обухваћена само старија популација прилику да добију стручну помоћ сада су добила лица са инвалидитетом која најчешће нису у могућности да самостално функционишу и на било који начин буду укључена у живот друштвене заједнице. „Ове особе најчешће су маргинализоване, јер их практично и не виђамо. Из различитих разлога , пре свега болест их ограничава у томе. Многи од њих имају проблем у свакодневном функционисању у свим оним стварима које су другим људима нормалне и подразумевајуће. Није то само обилазак и набавка најсосновнијих потрепштина за живот већ и медицинска нега која им је у овом случају пружена. Да бисмо постигли резултат какв смо добили најпре смо морали да обучимо оне који су услугу пружали за рад са таквим лицима“, каже Сњежана Бадрић, координатор услуге помоћ у кући из удружења Каритас Ваљево.

Укупна вредност пројекта  „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“  је 140.084,14 евра, од чега је вредност донације Европске уније 123.974,46 евра.

Данас је у „Омни центру“ одржана завршна конференција, посвећена овом пројекту, где су сумирани резултати након две године реализације. О услугама које су спроведене и користи за кориснике, говорили су учесници у пројекту, а приказан је и документарни филм „Нису заборављени“ који описује животне приче корисника и проблеме са којима се сусрећу.

Ненад Бранковић, као председник пројектног конзорцијума испред града Ваљева је истакао да је пројекат допринео унапређењу услуге „Помоћ у кући“ особа са инвалидитетом, социјалној инклузији и побољшању капацитета града Ваљева: „Током пројекта је пружена услуга за 100 корисника са неком врстом инвалидитета. Због великог интересовања корисника, град Ваљево и Каритас су издвојили додатна средства да се достигнути ниво ових услуга одржи и у наредном периоду. Град Ваљево се захваљује свим учесницима на пројекту.“

Светлана Јанковић Бељански, председница Друштва за церебралну парализу, партнера на пројекту је рекла да су корисници услуга биле и особе без телесног инвалидитета:

„Инклузивне активности су обухватиле преко 70 корисника који су ишли на излете, учествовали на позоришним представама, у креирању фото изложби, у организацији заједничких изложби креативног стваралаштва. Посетили смо „Икеу“ у Београду, што је за неке кориснике било веома интересантно, јер неки од њих нису никада били у великом тржном центру. Особе са инвалидитетом још увек живе на маргинама друштва и нису у могућности да креирају достојанствен живот. Овај део којим смо се ми бавили, у сарадњи са партнерима, допринео је побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом у нашем граду.“

„Кроз заједничку пројектну сарадњу, град Ваљево је са пружаоцима услуга обезбедио повећања броја услуга у заједници, броја корисника услуга социјалне заштите у заједници и квалитета услуга саме социјалне заштите. У оквиру пројекта је обезбеђена услуга „Помоћ у кући“ изнад нивоа националног стандарда. Такође, обезбеђено је пружање услуге клупских активности комбинованих са радионичарским активностима врло структурираним на начин који не постоји нигде у Србији.  Као иновативни елемнт, заједнички за оба пружаоца услуга- Каритас и Друштво за церебралну парализу, уведена је услуга физикалне терапије, које су корисници користили у Клубу и у својим домаћинствима. Посебно је значајно што је обезбеђена пуна одрживост свих услуга за све кориснике социјалне заштите на подручју Ваљева и по томе је град Ваљево постигао  резултат јединствен у Србији и по највишим стандардима“, истакао је Иван Младеновић из Центра за друштвено економски развој из Јагодине.

Пројекат Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs, а о пројекту који је реализован у Ваљеву на https://inkluzija-valjevo.com/