Побољшање положаја Рома и њихово активно укључивање на тржиште рада

Почетак » Побољшање положаја Рома и њихово активно укључивање на тржиште рада » Актуелно » Побољшање положаја Рома и њихово активно укључивање на тржиште рада

Град Ваљево у сарадњи са партнерском организацијом Центар за интеграцију Рома Ваљево спроводи пројекат „Иновативне иницијативе за инклузију”.

Пројекат је део Програма који финансира Европска унија (ЕУ) из средстава ИПА 2016,  Подршка ЕУ инклузија Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома који спроводи Стална Конференција Градова и Општина (СКГО).

Пројекат се спроводи на територији града Ваљева и траје 12 месеци, почев од септембра 2019., а завршава се у септембру 2020. године.

Примарни циљ је побољшање положаја Рома и њихово активно укључивање на тржиште рада и у друштвену заједницу.

Специфични циљеви су:

  1. Успостављање иновативног модела инклузије који ће младим Ромима пружити основу за њихов лични и професионални живот.
  2. Обезбедити младим Ромима право на прво радно искуство и на тај начин повећати њихову запошљивост, као и социјални и економски статус.

Програм предлаже модел инклузије који повезују различите нивое, различите секторе и веома је битно учешће заједнице.

Идеја је да се кроз радне праксе у предузећима стекне радно искуство и вештине како би се повећале могућности за запошљавањем.

Неке од главних активности на пројекту су:

  1. Спровођење анализе ради дефинисања кључних елемената иновативног система
  2. Избор и обука посредника за запошљавање
  3. Изградња капацитета и мотивација младих Рома за рад и активно укључивање
  4. Избор компанија на основу дефинисаних критеријума и потреба
  5. Обуке за кориснике и супервизоре
  6. Примена радне праксе у компанијама

Наредни корак који се планира је расписивање конкурса за компаније за учешће на програму као и расписивање конкурса за кориснике. Радне праксе трајаће два месеца и за то време учесници ће имати прилику да се представе потенцијалном послодавцу и да остваре могућност запослења у компанијама.

Послодавци добијају практиканта на два месеца кога обучава ментор и након тога имају обученог и спремног радника кога могу да приме у радни однос и који је већ спреман за рад, а корисици добијају прилику да науче посао и прилику да ступе у радни однос и на тај начин обезбеде своје активно учешће у пословни процес и ново радно искуство.

Од велике важности за целу заједницу је да се пријави  што већи број компанија као и  незапослени Роми и Ромкиње који немају радог искуства.