Почела додела решења за санацију

Почетак » Почела додела решења за санацију » Вести » Почела додела решења за санацију
Заменик градоначелника Жарко Ковач је на јучерашњем састанку у Влади Србије поднео извештај о свим активностима везаним за санацију објеката и инфраструктуре у Ваљеву након мајских поплава.
Почетком прошле седмице објављене су две Уредбе Владе. Једна се односи на изградњу нових објеката који су уништени током поплава, а друга се односи на санацију објеката који су оштећени током поплава и на тај начин су дата упутства за доношење решења.
 
„ У Ваљеву имамо 48 објеката који су претрпели  шести степен оштећења и они се морају градити нови, а 220 објеката ће бити санирано. Од 48 објеката који су предложени за изградњу нових, 26 имају шести степен оштећења и испуњавају услове да се могу донети решења, 16 се налази на клизиштима, а 6 објеката није угрожено клизиштима али се налазе на локацијама где је уништена инфраструктура до те мере да би јефтиније било направити други објекат на другој локацији него поправљати инфраструктуру. Ускоро ћемо донети решења за наведена 26 објекта, а према пропозицијама за изградњу објеката они морају имати шести степен оштећења, морају бити оштећени у поплавама у мају 2014, морају бити породично стамбено домаћинство и морају имати доказ о власништву, као и доказ о пребивалишту. Све ове услове за сада испуњава 14 објеката, од њих осам имају своје локације на којима се може градити и у току је поступак доношења решења о изградњи. Једино се чека да се у решењу наведу и урбанистички услови. Они садрже геолошке и хидрогеолошке услове да би се инвеститор, у овом случају то је држава, обезбедио и био сигуран да се нова кућа прави на испитаном терену. Очекујемо да ће се овај поступак за сваку локацију појединачно  бити готов до средине идуће седмице и да ће до краја идуће седмице решења бити урађена“, рекао је између осталог заменик градоначелника Жарко Ковач на данашњој конференцији за новинаре.
 
Од наведених објеката из групе од 14 објеката, шест нема локацију, па ће Град понудити своју локацију или ће извршити експроприацију неке парцеле. Уколико власници не прихвате понуђене локације, биће им понуђена новчана накнада. Три немају доказ о власништву. Девет ће бити одбијајућих решења јер не могу власници да докажу пребивалиште и она ће бити донета идуће седмице. 
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач је на јучерашњем састанку добио позитиван одговор када је у питању изградња 16 објеката који се налазе на клизиштима. Одговор у писаној форми ће бити достављен данас или у понедељак, тако да се очекује да ће и ти објекти бити грађени.
 
Када је реч о 6 објеката који се налазе у Ребељу, и они су у истој категорији где би требало изградити нове јер је инфраструктура до те мере уништена да се не исплати санирати је и биће обухваћени истим ставом Канцеларије за обнову. 
 
За санацију има 220 објеката који су од првог до петог степена оштећења, издато је до сада 10 решења и очекује се да ће сва преостала решења за санацију бити издата у наредних десет дана. Узете су изјаве од свих људи, а надлежно Одељење Градске управе прибавља доказе о власништву и пребивалишту.
  
На састанку у Влади Србије било је речи и о санацији инфраструктуре. Ваљево је проценило штету на инфраструктури (путевима, мостовима, водопропустима)  на око 300 милиона динара и 150 милиона на клизиштима. На састанку су представници града Ваљева изнели став да у Ваљеву није извршена санација пута М21 и пута М4. Одговорено је да је поступак за санацију ова два пута у току. Што се тиче локалних и сеоских путева град Ваљево је определио 127 милиона за њихову санацију, а у току је тендерски поступак за ове радове и избор извођача. Ускоро ће бити и тендер за санацију клизишта по убрзаном поступку.
 
Док је трајала ванредна ситуација за време мајских поплава,  Ваљево је издвојило око 47 милиона динара за одбрану од поплава и хитну санацију. Град Ваљево је поднео  захетв Министарству финансија за рефундирање тих трошкова. До сада није добијен одговор. Министар Селаковић је рекао да се понови захтев и да ће бити добијен одговор, а да до сада није стигао због персоналних промена у Министарству финансија.
 
Што се тиче помоћи привредним субјектима ресорно министарство још није дало предлог Влади за државну помоћ која ће дефинисати услове. „Ваљево је проследило 55 захтева за помоћ привредним субјектима, а 927 из пољопривреде. Град Ваљево има низ контаката када је реч о донаторима који би помогли пољопривреди. Данас је одржан састанак са представницима организације „ФАО“ који желе да донирају сточну храну и семенски материјал“, рекао је између осталог на данашњој конференцији за новинаре Никола Радојичић, члан Градског већа који координира овај део помоћи.
 
Након издавања решења о градњи објеката, Канцеларија за обнову у име државе Србије вршиће избор извођача радова и градиће објекте или ће исплатити одговарајућу финансијску надокнаду.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment