Почело уручење пореских решења за 2010. годину

Почетак » Почело уручење пореских решења за 2010. годину » Вести » Почело уручење пореских решења за 2010. годину

Надлежна Градска управа почела је дистрибуцију овогодишњих решења за порез на имовину, надокнаду за коришћење грађевинског земљишта и надокнаду за заштиту и унапређење животне средине.

Градска управа позива грађане да редовно измирују обавезе с обзиром да су каматне стопе за кашњење у плаћању прилично високе, а да просечни годишњи износи пореза на имовину, односно непокретности, не представљају превелико оптерећење за кућни буџет. Грађани су, до добијања решења за 2010. годину, имали законску обавезу да квартално плаћају аконтације по решењима из прошле године. Рок за уплату трећег квартала је 15. август, а по добијању нових решења грађани су дужни да у року од 15 дана од пријема решења измире разлику између аконтација по прошлогодишњим и новим решењима. Износ пореза на имовину за 2010. годину у односу на прошлу годину увећан је за шест одсто, према пројектованој инфлацији.
Новина у 2010. години је тзв. еколошка такса, односно надокнада за заштиту и унапређење животне средине. Надокнада је обрачуната за период од 1. априла, с обзиром да је Скупштина града Ваљева одлуку донела у марту. Средства од еколошке таксе наменски се користе за заштиту животне средине. За стамбени простор надокнада по квадратном метру износи 6 динара годишње, а за пословни простор 12 динара годишње. Такса за квадратни метар земљишта за обављање делатности (не плаћа се за пољопривредно земљиште) је 6 динара годишње. Пример: за стан од 60 квадратних метара, еколошка такса годишње износи 360 динара.
Грађани који у наредних 15-20 дана не добију решења из различитих разлога, могу их преузети у Одељењу за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода. У случају да ће бити одсутни дуже време, могу их већ сада преузети у Одељењу, где се могу обратити и за све информације. Такође, Градска управа позива грађане и правна лица која се не налазе у евиденцији да поднесу пријаве за порез на имовину.
 
 

 

Leave a Comment