Подела ђубрива и креча пољопривредницима

Почетак » Подела ђубрива и креча пољопривредницима » Вести » Подела ђубрива и креча пољопривредницима
У оквиру пројекта „Испитивање могућности ефикаснијег коришћења и заштите пољопривредног земљишта под природним и сејаним травњацима у брдско-планинским рејонима Србије у функцији одрживог развоја сточарства“, који финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Управа за земљиште, а Град Ваљево је партнер, данас је подељено ђубриво и креч пољопривредницима који учествују у пројекту. У пројекат, чији је циљ унапређење квалитета земљишта,  укључено је пет пољопривредних произвођача из брдско планинских подручја са територије града Ваљева.
 
„Имајући у виду да 65% на територији града Ваљева заузима рурално подручје, град Ваљево је из тих разлога ушао у овај пројекат. Реализација овог пројекта се спроводи на неколико локација на територији нашег града и у неколико газдинстава. Циљ пројекта је побољшање и заштита земљишта, добијање веће количине кабасте сточне хране која има за циљ одржавање сточарства и квалитетније месо и млеко. Кроз пројекат се практично показује пољопривредницима којим методама могу побољшати квалитет земљишта и како могу доћи до квалитетније сточне хране. Град Ваљево кроз овај пројекат жели да помогне пољопривредним произвођачима“, рекао је Никола Радојичић, члан Градског већа приликом поделе ђубрива и креча.
 
Институт за крмно биље из Крушевца спроводи овај пројекат, а Ваљево је једна од 12 локалних самоуправа које су укључене.  Др Зоран Лугић, директор Института за крмно биље из Крушевца истиче да је циљ овог пројекта унапређење квалитета земљишта али и сточарства. „Обишли смо сва домаћинства и узели смо релевантне податке о њима. Узели смо узорке земљишта и сточне хране и на основу анализа које смо урадили, определили смо репроматеријал из средстава пројекта који су намењени смањењу киселости земљишта, као поправци структуре сетве, јер смо констатовали да је један од проблема код киселих земљишта немогућност гајења крмних врста пре свега луцерке. То за последицу има недостатак протеина у исхрани домаћих животиња  и у том погледу сточарска производња је незамислива“, рекао је Лугић.
 
Он је истакао и то да пољопривредни произвођачи морају бити конкурентни на тржишту, а једна од улога надлежних пољопривредних саветодавних стручних служби јесте да се фармери едукују и да боље користе расположиве ресурсе, пре свега земљиште као основни ресурс. Циљ је да примењују савремне технологије, да промене структуру сетве, да примењују агротехничке мере и да рационално користе минерална ђубрива. Лугић је оценио и то да град Ваљево има добре фармере, али да се суочава са проблемом киселости земљишта, зато је и циљ овог пројекта да се тај проблем реши.
 

Leave a Comment