Подношење пореских пријава на имовину до 31. марта

Почетак » Подношење пореских пријава на имовину до 31. марта » Вести » Подношење пореских пријава на имовину до 31. марта
Градска управа Ваљево обавештава правна и физичка лица да 31. марта истиче рок за подношење пореских пријава на имовину. Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти. Пријаве се подносе на шалтеру у приземљу зграде Градске управе, а грађани (физичка лица) ће моћи да добију бесплатне формуларе ППИ-2 на пулту Информације и у месним канцеларијама.
            После 31.марта, Одељењеза утврђивање, наплату и контролу изворних прихода започеће контролу стања на терену и подносиће прекршајне пријаве против правних и физичких лица која нису поднела пореску пријаву на непокретности. Казна за физичко лице које не пријави порез на непокретност износи од 5.000-50.000 динара.
            Обвезник (физичко лице) који је раније поднео пореску пријаву не мора да за исту имовину сваке године подноси нову пријаву, осим у случају промена које су од утицаја на висину пореске обавезе у тој години. С обзиром на то да су већину пореских пријава грађани предали давне 1992. године, када је законом уведен овај вид опорезивања, а због неинформисаности углавном нису пријављивали накнадне измене, Градска управа сматра да већи део пријава треба поново поднети и пријавити све настале измене на непокретностима.
            Како би грађанима помогла у овом поступку, Градска управа је припремила брошуру “Водич кроз порез на имовину“, обезбедила бесплатне формуларе, телефон и мејл за постављање питања, а током марта и продужено радно време на шалтеру за подношење пореских пријава – у поподневним часовима и суботом.
            Градска управа Ваљево је од 1. јануара 2008. преузела наплату најважнијег изворног прихода – пореза на имовину, што је до тада чинила Пореска управа, а ова средства у целости остају у градском буџету. Због тога је формирано Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода у оквиру Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове.

Leave a Comment