Подношење пријава за “фирмарине“ до 31. јануара

Почетак » Подношење пријава за “фирмарине“ до 31. јануара » Вести » Подношење пријава за “фирмарине“ до 31. јануара
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове подсећа предузетнике и правне привредне субјекте на законску обавезу да до 31. јануара предају пријаве за локалне таксе на истицање фирме. Подношењем пријаве биће омогућено правилно и благовремено утврђивање “фирмарине“ за 2010. годину, јер само тако Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода може узети у обзир промене настале у периоду од доношења претходног решења.
 
Одлуком о локалним комуналним таксама Града Ваљева утврђено је да је обвезник таксе дужан да до 31. јануара текуће године (или 30 дана од почетка обављања делатности) поднесе пријаву о називу фирме и броју фирми подложних такси, како би надлежно одељење донело решење. Решења се добијају у годишњем износу, с тим што их предузетници плаћају на 12 месечних рата, а предузећа на четири рате.
 
Последњом изменом Одлуке о локалним комуналним таксама смањене су таксе за поједине категорије предузетника, као што су угоститељи и агенције разних делатности. Том одлуком угоститељи су разврстани у две категорије: са локалом површине до 25 квадрата и преко 25 квадрата, од чега зависи и висина комуналне таксе на истицање фирме. Због тога Градска управа позива угоститеље да обавезно поднесу пријаву, јер уколико то не учине, такса ће бити обрачуната за већу површину.
 
Пријаве се могу преузети на пулту за информације у приземљу Градске управе, а предају се на Писарници. Додатне информације могу се добити од Одељењаза утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, посредством телефона 294-912 и 294-730. 

Leave a Comment