Подршка незапосленима за бављење пчеларством

Почетак » Подршка незапосленима за бављење пчеларством » Вести » Подршка незапосленима за бављење пчеларством
Незапослени који имају пребивалиште на територији Ваљева, Горњег Милановца, Чачка, Мионице и Љига, а који желе да се баве пчеларством, могу се пријавити на конкурс, који траје до 18. марта, ради укључивања у програм подршке.
 
Програм подршке обухвата помоћ почетницима у пчеларству, у оснивању пчелињака од 15 кошница са пчелињим ројевима и успостављање саветодавне подршке. Суфинансирање трошкова оснивања пчелињака за десет незапослених лица, вршиће се путем бесповратне субвенције од стране општина и донатора. „Агроразвој“ даје 40% од укупне вредности, донатор 15%, 25% робног кредита даје предузеће „Апикејс хани“ из Белановице, које ће и откупљивати овај мед. Учешће самог пчелара-почетника је 20%, што је нешто мање од 40.000 динара.“
 
У Ваљеву је планирано да десет будућих пчелара оснује пчелињак од 15 кошница са пчелињим ројем. Вредност бесповратних средстава је 106.977,12 динара, робни кредит је 48.625,96 динара, а сам пчелар треба да уложи 38.900,77 динара.
 
Бојан Бошковић, директор ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ је позвао све заинтресоване, а нарочито незапослене младе и жене, да се пријаве на овај конкурс, јер ће ове категорије имати приоритет, приликом одабира.
 
„Обавеза почетника-пчелара je да нађе саветодавца, искусног пчелара, који ће бити ментор и јемац за робни кредит и који ће га уводити у сам посао. Обавеза новог пчелара је да у пчелињаку ментора буде присутан два пута недељно и да му помаже и учи како се производи мед и бави пчеларством. Испорука самих кошница од стране предузећа ће бити после багремове паше. Обавеза враћања робног кредита је до краја септембра 2017. године. Конкурсна документација је на сајту града Ваљева и Регионалне развојне агенције „Златибор“ и предузећа „Апикејс хани“ из Белановице, коме се шаље конкурсна документација. Рок за слање је петак, 18. март до 16.00 часова.
 
Програм је користан, јер ће омогућити незапосленим људима да почну да се баве пчеларством, који је одржив посао. Са дуге стране, мед је веома конкурентна роба, која може да се извезе. Овим програмом је предвиђен пласман самог производа. Почетник је заштићен, јер није обавезан да по било којој цени преда мед откупљивачу, него је процењена вредност роја и кошнице 105 евра. Уколико има повољнију цену, моћи ће своју робу да пласира на другом месту. Ово је добра прича која води ка развоју пчеларства, јер ћемо само у Ваљеву имати 150 нових кошница са ројевима пчела“, рекао је Бојан Бошковић, директор ЈП „Агроразвој- ваљевске долине“.
 
 

Leave a Comment