Подршка УНИЦЕФ-а

Почетак » Подршка УНИЦЕФ-а » Вести » Подршка УНИЦЕФ-а
Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) консултантски и технички је помогао граду Ваљеву у изради Локалног плана акције за децу и у досадашњој реализацији пројеката. Маја Миљковић, координатор УНИЦЕФ-а и др Миросинка Динкић, консултант УНИЦЕФ-а за буџетирање ЛПА, приликом јучерашње посете Ваљеву,  изразили су уверење да ће локални тим у Ваљеву на челу са Олгом Јукић,  чланом Градског већа у овој години постићи запажене резултате, између осталог и због чињенице да је се ове године укључило још више сарадника на пројекту.
 
„УНИЦЕФ има вишегодишњу успешну сарадњу са Ваљевом. До сада смо заједничким напорима успели да израдимо овај стратешки документ и да започенемо његову имплементацију, а сигурна сам да ће се добра сарадња наставити. Град Ваљево је направило свој Локални план акције за децу са пројекцијом да се он реализује до краја 2015. године.То је амбициозно и УНИЦЕФ ће Ваљеву пружити неопходну помоћ у финалној реализацији зацртаних циљева“, рекла је овом приликом Маја Миљковић.
 
Говорећи о важности буџетирања Локалних планова акције за децу, др Миросинка Динкић, консултант УНИЦЕФ-а са Институа за економска и социјална истраживања, нагласила је да је израда програмских буџета будућност начина буџетирања, што ће врло брзо морати да примењују и локалне самоуправе. „Циљ УНИЦЕФ-а је да обучи кадрове, кроз едукативне радионице и тренинге, који ће се бавити програмским буџетирањем. Када говоримо о буџетској линији за ЛПА, потребно је направити динамику кроз годишње планове, одредити приоритете и видети како да се они остваре и колико је новца за то потребно. Видимо да је Ваљево успоставило посебну буџетску линију за имплементацију Локалног плана акције за децу и да је опредељено за те намене два милиона динара. Та средства нису мала, али морамо имати у виду да су потребе деце веће, па се морају користити и други расположиви фондови републички и донаторски“, оценила је др Динкић овом приликом у Ваљеву.
 
 На састанку са представницима УНИЦЕФ-а је оцењено да ће Одбор за имплементацију ЛПА у Ваљеву у сваком тренутку моћи да рачуна на даљу подршку ове међународне институције, јер је квалитетна имплементација ЛПА подједнако важна како на локалном тако и на националном нивоу.
 
Са представницима УНИЦЕФ-а разговарали су, осим чланова Одбора за имплементацију ЛПА и председник Скупштине града Ваљева Горан Лучић, као и начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева Јелица Стојановић. 

Leave a Comment