Подстицајне мере Дирекције за пољопривреду

Почетак » Подстицајне мере Дирекције за пољопривреду » Вести » Подстицајне мере Дирекције за пољопривреду
У 2010. години Дирекција за пољопривреду и робне резерве и град Ваљево предвидели су сет различитих мера за помоћ развоју пољопривреде у ваљевском крају и за то је из градског буџета у овој години опредељено око 22 милиона динара.
 
„Након низа година спровођења подстицајних мера, град Ваљево може да се похвали репрезентативним резултатима кроз побољшање генетског и расног састава грла кроз субвенције у сточарству“, оценио је Предраг Ерић, директор Дирекције за пољопривреду и робне резерве града Ваљева на данашњој конференцији за новинаре. „ У овој години ове субвенције односе се превасходно на вештачко осемењавање, а први пут биће реализоване и активности које се односе на побољшање приплодног подмлатка. Сви пољопривредници у ваљевском крају који имају грла у матичном или производном запату, оствариће један ниво субвенција који је у овом тренутку повољан- 2500 динара за женско грло које је у производном запату, односно 6000 динара за женско грло у матичном запату. На тај начин биће додатно стимулисано гајење грла познатог порекла, са бољим перформансама, која имају бољи принос у млеку и месу“, рекао је Ерић.
 
Поред тога, Дирекција и град Ваљево већ деценију уназад спроводе активности на набавци садног материјала, реализујући на тај начин и подстицајне мере у воћарству. До сада је око 1000 хектара садног материјала распоређено пољопривредницима, а у овој години  планирана је набавка и расподела 34000 садница шљиве прве класе и 5000 садница јабуке. „Пољоприведници показују интересовање за обнављањем и проширењем засада иако на нивоу Републике имамо ситуацију да воћарство има негативан тренд развоја. Ове године први пут планирана је и једна активност која ће бити реализована са Пољопривредном стручном службом, а односи се на праћење и надзор нових засада уз давање потребних стручних савета у циљу унапређења производње и што бољег приноса. Такође, биће субвенционисана и набавка пчелињих матица како би се воћарство могло даље развијати“, оценио је Ерић.
 
Кроз програм уређења пољопривредног земљишта град ће улагати и у побољшање ратарских култура кроз сузбијање коровске биљке амброзије. „И пољопривредници су постали свесни чињенице да се амброзија, као тренутно најјачи алерген, мора уништавати и у овом тренутку имамо већ преко 1000 захтева за набавку хемијских средстава која су најефикаснија. Поред тога, организоваћемо и едукацију пољопривредника о овој тематици“.
 
Набавком 50 тона фосфорних ђубрива за око 1000 корисника,планирано је  да се побољша квалитет земљишта, јер је досадашњом анализом утврђено да фосфора нема у довољној количини у ваљевском крају, а неопходан је за развој воћарских и других култура.
 
И у овој години биће организоване пољопривредне тематске радионице за младе пољопривреднике како би уз стручне консултације применили знање, обезбедили бољи пласман производа и подигли производњу на виши ниво.
 
Дирекција је усмерила своје активности у наредном периоду и на формирање удружења различитог типа, како би на тај начин, поред осталог, пољопривредници своје производе могли лакше да пласирају на тржишту.
 
Највећи део мера у овој години биће усмерен у складу са препорукама надлежног министарства на регистрована пољопривредна домаћинстзва, односно она која су измирила своје обавезе према држави. 

Leave a Comment