Порез на имовину за правна лица до 31. марта

Почетак » Порез на имовину за правна лица до 31. марта » Вести » Порез на имовину за правна лица до 31. марта
Обавештавају се правна лица и предузетници који воде пословне књиге да поднесу пореску пријаву са утврђеним порезом за имовину (самоопорезивањем) најкасније до 31. марта 2015. године у складу са чланом 39в. Закона о порезима на имовину.
 
Порески обвезник – правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника у складу са чланом 177. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 
Одлуке о зонама и просечној тржишној цени као и Улице по зонама, које су неопходне приликом утврђивања пореза на имовину за 2015. годину (самоопорезивањем), налазе се на сајту Града Ваљева www.valjevo.rs у Документима Локалне самоуправе.
 

Leave a Comment