Потписивање Меморандума

Почетак » Потписивање Меморандума » Вести » Потписивање Меморандума

 

Представници немачке развојне банке KFW др Матеас Треф, директор пројекта у Србији, Ралф Кинас, водећи инжењер, Бранкица Дајић, координатор Програма и Татјана Вртунић Стојановић из Министарства рударства и енергетике Владе Републике Србије, обишли су Ваљево и ЈП „Топлана“ у оквиру посете кандидатима за учешће у Програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза 4“. Након радног састанка у ЈП „Топлана“, где су представници KFW-а информисани о карактеристикама система даљинског грејања у Ваљеву, тенденцијама развоја, о концепту инвестиционих улагања, измени плана с обзиром на то да ће нови котао бити набављен средствима градског буџета, анализирани су финансијски извештаји и комплетна слика пословања предузећа. Пословање Топлане позитивно је оцењено као и улагање локалне самоуправе у унапређење и изградњу система даљинског грејања у протеклом периоду.
 
Јучерашња посета Ваљеву део је концепта Програма и акционог плана договореног између немачке развојне банке и Републике Србије у циљу максималног скраћивања фазе преговора са кандидатима за добијање ових средстава и што бржег почетка имплементације Програма већ крајем 2011. године.
 
ЈП „Топлана“ Ваљево конкурисала је за кредитна средства у износу од 3,14 милиона евра из овог међународног програма KFW-а који финансира јавна предузећа и еколошка унапређења у Србији. Овај новац планиран је за изградњу и проширење примарне топловодне мреже у дужини од око 6 километара као и за изградњу нове 74 подстанице. 
 
Меморандум о разумевању између KFW-а, Републике Србије, градова и топлана кандидата, биће потписан у петак 17. септембра 2010. године у Београду. Почетак имплементације Прогама предвиђен је следеће године, а 2012. по завршетку грејне сезоне планирана је испорука и уградња опреме. 

 

Leave a Comment