Повољна легализација објеката за грађане Ваљева

Почетак » Повољна легализација објеката за грађане Ваљева » Вести » Повољна легализација објеката за грађане Ваљева
Изменама Закона о планирању и изградњи локалним самоуправама је дата могућност, да се у поступку легализације омогући власницима бесправно подигнутих објеката, да јединице локалнe самоуправе могу у њихово име и на основу писменог овлашћења, прикупљати потребну документацију.
Град Ваљево је ангажовао преко јавних радова незапослене на евиденцији ваљевске Филијале за запошљавање, који ће од понедељка 27. јуна бити упућивани на терен у три месне заједнице : Андра Савчић, Жикица Јовановић Шпанац и Стари град. У МЗ Андра Савчић има 29 таквих објеката, у МЗ Жикица Јовановић Шпанац 94, а у МЗ Стари град 231 објекат.
 
До краја недеље сваки подносилац захтева са ове територије ће бити позван телефоном како би се утврдило да ли жели да уђе у овај поступак. Након тога ће радници излазити на терен.
 
Власницима бесправно подигнутих објеката биће предочена ова могућност, попуниће модел обрасца са основним подацима о објектима, добиће модел предуговора и имаће рок да се одлуче да ли желе да прихвате овакав начин легализације. Након тога биће остављено време за грађане који се одлуче за овакав вид легализације да у својим месним заједницама потпишу уговор. Затим ће уследити објављивање јавног тендера, где ће бити изабран извођач радова за израду геодсетских скица и извођач за израду техничке документације.
 
Од 10.300 поднетих захтева почев од 2003, 2009, па до 11. марта 2010. године, у протеклом периоду је решено свега 250 захтева. Иако је изменама Закона поступак поједностављен за многе је ова процедура и даље компликована. Недостатак новца који је потребан грађанима за легализацију, још је један од значајних фактора зашто је до сада споро ишао овај посао. Имајући све то у виду, ова могућност дата локалним самоуправама је веома добра, јер ће се у име грађана обавити овај посао и то кроз бескаматни кредит. Све ће бити плаћено новцем из буџета, а за ову годину је град Ваљево издвојио 10 милиона динара. Грађани ће на основу уговора који склопе са Градском урпавом своје обавезе измиривати на 24 месечне рате.
 
Од укупног броја захтева, издвојено је 3.900 објеката површине до 150 квадратних метара, који ће бити обухваћени у првим фазама легализације. Оваквим начином рада, у овој години ћемо решити око 300 предмета. што је позитивно, с обзиром на то да је у протеклом период тај број био још мањи. Следеће године ће сигурно бити опредељено још више новца из буџета града. И надлежно министарство је најавило да ће одвојити додатни новац за легализацију, тако да ће број из године у годину бити већи.
 
Очекује се да ће трошкови легализације по објекту од 150 квадратних метара бити око 25.000 динара за геодетске радове. цена за израду техничке документације знаће се тек када овлашћене фирме дају своје понуде, након спровођења јавних набавки.
У ову цену улази геодетско снимање објекта по цени која не може бити виша од 5.390 динара за објекте до 100 квадратних метара, док за веће објекте ова цена износи још по 530 динара по сваком наредном квадрату. За израду ситуационог плана оквирна цена је око 6.000 динара. У све то улази и републичка административна такса која се плаћа Служби за катастар непокретности од 770 динара, затим накнада за коришћење података РГЗ 795 динара, за уцртавање објеката 1534 динара. накнада за оверу података РГЗ-у је 360, за картирање 1347 динара, а за већи по 16 динара по сваком следећем квадрату.
 
Град Ваљево је један од првих градова који се одлучио на овај модел легализације. “Један од разлога је тешка економска ситуација већине грађана, којима је за прибављање потребних папира за легализацију објекта величине до 150 квадрата потребно од 30 до 40 хиљада динара”, казала је Драгана Ђенић, начелница Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послова Ваљева и додала да је то био основни разлог због којег су се у локалној самоуправи одлучили да бескаматно кредитирају грађане, те да се та подршка односи само на стамбене објекте до 150 квадрата, а таквих је скоро 4.000 у Ваљеву.
 

Leave a Comment