Позив грађанима да се укључе у заштиту од поплава

Почетак » Позив грађанима да се укључе у заштиту од поплава » Вести » Позив грађанима да се укључе у заштиту од поплава

Позивају се грађани и правна лица да се активно укључе у заштиту од поплава! Неопходно је да се одмах почне са чишћењењем система за одвођење површинских вода и водотокова, тако што ће се у целој дужини прочистити канали, исећи растиње које се у њима налази, уклонити бесправно подигнути објекти и све остало што омета њихово нормално функционисање.

Спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите је законска обавеза свих грађана и уколико се не поступа по овој обавези, она се може извршити преко другог лица, на терет несавесних грађана, укључујући и примену казнених одредби, поручују из Одељења за инспекцијске послове Градске управе Ваљево.

 

 

Leave a Comment