Позив за подношење предлога за Награде града Ваљева

Почетак » Позив за подношење предлога за Награде града Ваљева » Актуелно » Позив за подношење предлога за Награде града Ваљева

Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе празника града Ваљева, 20. марта. Може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу, а може се доделити истом субјекту више пута.

Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.

Награда града Ваљева се додељује  за дело које представља  највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреде, пољопривреде, образовања и васпитања, стваралаштво и постигнуће ученика и студената, наука, иновација и проналазаштва, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт.

Награда се додељује  за дело или постигнуће које је постало доступно јавности  у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се додељује награда.

У једној години додељује се највише 14 награда и то по једна награда за сваку област.

Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за животно дело, хуманитарни рад и брига о људима и за афирмацију града. У једној години додељују се највише две специјалне награде.

Награда се може доделити и постхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години.

Право предлагања кандидата имају правна и физичка лица. Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи  податке о кандидату и делу или резултату, као и назнаку области  за коју се кандидат предлаже. Уз предлог се прилаже документација ( пример публикованог дела, каталог, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења ), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији  за доделу награде преко писарнице Градске управе.

Рок за подношење предлога је  19. 02. 2021. године.

Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева за 2020. годину:

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/nagrada_grada_2020.pdf