ПР дан у Ваљеву

Почетак » ПР дан у Ваљеву » Вести » ПР дан у Ваљеву

Друштво Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ), национална струковна организација професионалаца у овој области, организује ’’ПР дан’’ у Ваљеву у четвртак 15. априла од 10 до 13 сати, у малој сали Града Ваљева. Овај догађај Друштво организује у сарадњи са ПР агенцијом ’’Приступ’’ из Ваљева, Одсеком за информисање и протокол града Ваљева и Саветом за информисање, маркетинг и промоцију РПК Ваљево.

Основни циљ ’’ПР дана’’ је популаризација професије, едукација садашњих и будућих чланова и размена искустава. На сутрашњем скупу биће иницирано и оснивање Локалне канцеларије Друштва за подручје Ваљева, Шапца и Лознице. Друштво ће представити председник Милош Ђајић (Центар модерних вештина, један од пројеката и ПРиближимо општину грађанима), док ће предавање о ПР-у у кризним ситуацијама одржати Маја Џелатовић, директор маркетинга и комуникација компаније ’’Холцим Србија’’ (цементара у Поповцима). Гост скупа ће бити Срба Јовановић, члан Глобалног одбора Међународног удружења за односе с јавношћу (ИПРА) и Америчког удружења за односе са јавношћу. ПР дан у Ваљеву биће завршен дискусијом о улози односа с јавношћу у позиционирању градова и региона.

 

Leave a Comment