Преднацрт Закона о задужбинама и фондацијама

Почетак » Преднацрт Закона о задужбинама и фондацијама » Вести » Преднацрт Закона о задужбинама и фондацијама

„Примарни циљ преднацрта  Закона о задужбинама и фондацијама је да обезбеди већи ниво правне сигурности у овој области. Стварањем одговарајућег правног оквира стварају се услови за развој задужбинарства и деловање фондација. Нови закон између осталог, уређује три статусно-правна облика: задужбину, фондацију и фонд и допушта само физичком лицу да оснује задужбину на тај начин спречавајући развој тзв.корпоративног задужбинарства. “, рекао је говорећи о значају доношења овог правног акта, Драган Голубовић из Европског центра за непрофитно право, члан Комисије и Радне групе за израду преднацрта овог Закона. Он је додао и то да закон прописује оснивање задужбина, фонадација и фондова само за опште корисне циљеве и предвиђа концесиони, односно систем одобрења, уместо нормативног.

 
О преднацрту овог Закона, осим Голубовића, говорили су и Предраг Благојевић, секретар Министартсва културе Републике Србије као и Маја Матија Ристић, начелник службе опште правних послова Минисатсртва културе. У дискусијији је учествовала  и в.д. начелнице Градске управе Ваљево Јелица Стојановић, као и представници фондација и јавних установа. Како је оцењено, сви конструктивни предлози су добродошли, јер ће у многоме омогућити што квалитетнију коначну верзију овог  правног акта. 
 

Leave a Comment