Представљање студија саобраћаја и паркирања

Почетак » Представљање студија саобраћаја и паркирања » Вести » Представљање студија саобраћаја и паркирања
Студија техничке регулације саобраћаја на територији града Ваљева, која је обухваћена Генералним урбанистичким планом представљена је јуче у Скупштини града Ваљева. Студију је урадио пројектни биро „Модел 5“ из Београда,  а она у себи садржи препоруке за унапређење регулације саобраћаја, уређење саобраћајница, открива црне тачке у граду. 
 
Задаци ове Студије су били да формира информационе основе на основу теренских истраживања, изврши неопходна саобраћајна истраживања, формира катастар постојеће саобраћајне сигнализације, анализира постојеће стање, дефинише проблемске тачке, изради пројекат техничке регулације.
 
Андрија Гарабиновић, инжењер из пројектанске куће „Модел 5“ из Београда која је урадила Саобраћајну студију града каже да је сам град овом Студијом добио плански документ који је основ за било каква даља унапређења. 
 
Филип Трајковић, инжењер из пројектантске куће „Модел 5“ је рекао да је стање саобраћаја у Ваљеву на задовољавајућем нивоу. Студија је нарочито анализирала црне тачке у граду, које се налазе дуж целе деонице Дуплих трака. 
 
Студија је посебну пажну обратила на унапређење безбедности саобраћаја у зони школа. Потенцијал постоји у развоју бициклистичке инфраструктуре у граду, показала је ова Студија.
Студијом је обухваћено и паркирање на подручју Ваљева. Саобраћајни инжењер пројектног бироа “Пут” Горан Јовановић каже да се ради о надоградњи Студије о паркирању из 2009. године, којом су предложене одређене измене које се тичу паркинг места.  Студијом саобраћаја и паркирања, Ваљево је, како је објашњено на презентацији у Скупштини града,  добило плански документ који је темаљ за даља унапређења у овој области.
 
У изради студија били су укључени ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева”, Одељење за урбанизам Градске управе Ваљева, Саобраћајна полиција, Техничка школа, “Ласта” и “Европа бус” и остали.
 

Leave a Comment