Представљен пројекат „Економско оснаживање жена у пољопривреди“

Почетак » Представљен пројекат „Економско оснаживање жена у пољопривреди“ » Актуелно » Представљен пројекат „Економско оснаживање жена у пољопривреди“

Пројекат „Економско оснаживање жена у пољопривреди“ данас је представљен у Ваљеву и по речима координаторке пројекта Јелене Ружић реализоваће се на територији  Колубарског округа. Активности пројекта ће се спроводити у  општинама Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб и град Ваљево у три фазе, а циљ је побољшање положаја жена пољопривредница на територији поменутог округа.

„Колубарски округ, на основу пописа из 2011. године има 174228 становника од којих су 51% жене. Од укупног броја радно способног становништва на територији округа њих 27% је ангажовано у пољопривреди кроз основну или допунску делатност, док жене чине 42% од тог броја. Пољопривреднице веома ретко поседују потребну пољопривредну опрему и алате, што се прилично одражава на економску одрживост њихових газдинстава. Студија коју је спровео SeCons говори да су недоступност и непоузданост информација о томе шта треба произвести, као и недостатак информација о тржишту неке од главних препрека са којима су пољопривреднице суочене. Одлуке о томе шта треба произвести обично се доносе на нивоу целе породице, без обзира на власништво над газдинством и углавном се своде на традиционалну производњу којом се породица бавила од давнина. Недостају знања о стандардима, осавремењавању производње, квалитету производа и слично. Такође, удаљеност тржишта представља озбиљан проблем, посебно у селима која су удаљена од градова. У таквим неповољним условима лако је успоставити монопол и диктирати услове које локални произвођачи нису у могућности да испоштују, највише због недостатка знања и непостојања удруживања. Поред тога, главни проблем пољопривредница је непоседовање или лоше стање пољопривредних машина и недостатак информација о томе како се могу заменити кроз бесповратне кредите, пројекте или кредите са ниским каматним стопама“, истакла је координаторка овог пројекта Јелена Ружић.

По речима градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића овај пројекат је значајан у сваком случају, јер свака помоћ и оснаживање жена, поготово на руралним подручјима је нешто што је суштина, поготово кад су села у питању, где је велики одлив становништва, и где се сусрећемо, хтели ми то да признамо или не, са пражњењем сеоских домаћинстава. У протеклих годину и по дана стављен је велики акценат на село, решавајући потпуно инфраструктурне проблеме, тако да се ово потпуно уклапа у политику града Ваљева која је дефинисана и испрофилисана задњих годину и по дана када је ова градска власт у питању.

„Свака сарадња са вама је значајна, област коју сте изабрали, подршка женама на руралним подручијима је у овом тренутку, када Србија има проблема са одливом становништва са руралних подручја, изузетно значајна. Пре свега као гинеколог који је цео живот фактички имао жене као пацијенте, могу да нагласим да је улога жена не само у граду, него и на селу, чини ми се још одговорнија, поготову када је у питању њихов материјални статус. Живимо у временима која су потпуно другачија у односу на оно време када сам ја пре 30 година почео да радим, где је и сам систем здравствеме заштите измењен у односу на некада државу благостања, како год ко то гледао, каква је некада била бивша Југославија. Имате проблема и са овером здравствених књижица и са њиховим уплатама за РФЗО, а често се дешава, поготово жене са села, долазе са неовереним књижицама, управо из разлога што не раде нигде или домаћинства нису пријављена или регистрована, или није плаћен порез. Сама оваква иницијатива показује колики је значај и брига за женско становништво на селу, које је да не кажем препуштено само себи, али носи један огроман терет и једну велику одговорност, не само за себе, него и за децу, а и за кућу где су жене фактички стуб сваког домаћинства. Још једанпут вам хвала што се тиче града Ваљева и свих осталих општина. Могу слободно да кажем да ћемо пружити максималну помоћ и надам се да је ово тек почетак неке наше сарадње, која ће бити плодна у сваком случају“, истакао је градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић.

Данас је потписан Меморандум о сарадњи са јединицама локалних самоуправа како би се овај пројекат реализовао на најбољи могући начин, јер јединице локалне самоуправе имају најбољи увид у то ко су жене пољопривреднице са локала које желе да се ангажују и да заиста учествују у свему овоме. Након овога биће им пружена и бесплатна менторска подршка у трајању од годину дана кроз знање и сву помоћ да ојачају и да постану једно респектабилно удружење.

Пројекат се спроводи од стране Женског удружења Колубарског округа, финансира га  UN Women  из средстава Европске уније кроз пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“. Вредност пројекта је 30.000 евра, траје годину дана и треба да обухвати едукацију 120 пољопривредница из шест области, да им обезбеди путовање у Војводину где ће учествовати у раду пољопривредница које су већ функционалне и да успоставе неку сарадњу, а после тога треба да им се обезбеди стратешко планирање удружења оснивањем новог удружења. Суштина пројекта је да се жене едукују и да свој рад наплате, а не да буду само робови свог имања и бесплатна радна снага.