Представљена Студија паркирања

Почетак » Представљена Студија паркирања » Вести » Представљена Студија паркирања
„Студија паркирања за централну зону Ваљева“ подразумева нову организацију паркирања, с циљем да се уведе комунални ред у овој области и да се успостави систем газдовања јавним површинама. О препорукама које дефинише овај документ, израђеним на основу детаљне анализе ситуације у ужој градској зони у Ваљеву у дефинисаном временском интервалу, али и на основу анкетирања грађана, говорио је Милан Симеуновић, са Факултета техничких наука -Департман за саобраћај из Новог Сада,  вођа тима који је био задужен за израду Студије.
Симеуновић је овом приликом нагласио, осврнувши се најпре на тренутно стање паркиралишта дефинисане уже градске зоне, да Ваљево има повољне услове за унапређење паркинг зона, за разлику од многих других градова Србије као што је Ужице, на првом месту због повољног положаја градских улица.  „Постојеће капацитете требало би максимално искористити“, рекао је овом приликом Симеуновић,“ а Студија паркирања управо дефинише три зоне у најужем центру Ваљева са укупно око  2000 паркинг места, црвену са око 130 паркинг места, плаву са око 1660 паркинг места и зелену са око 633 места за паркирање аутомобила. Црвена и плава зона би биле у систему наплате, док се паркирање у зеленом зони не би наплаћивало али би паркиралишта била уређена.  Студија дефинише цене и предлаже безперсонални и СМС систем наплате, који се показао као најисплативији. 2035 возача, колико је учествовало у анкети, рекло је да би цена једног сата у најскупљој зони требало да буде у просеку 21,4 динара. Посебно би биле утврђена цене дневне карте, месечне, станарске, али и цена карте за особе са посебним потребама“, рекао је Симеуновић у свом излагању.
Студија паркирања за централну зону Ваљева обухватила је и техничка решења за израду паркинг гараже, на простору између Карађорђеве и улице Вука Караџића, где је и сада успостављен систем наплате паркирања. Ова локација се на основу свих показатеља показала као најповољнија, на првом месту јер има два улаза, што је један од главних услова при опредељењу како би били задовољени сви критеријуми противпожарне заштите. Гаража би имала расположивих 200 места, што је, по речима Симеуновића, доња граница исплативости. „У сваком случају, требало би најпре израдити студију оправданости и економске исплативости изградње гараже“, нагласио је Симеуновић.
На основу Студије, за предвиђену динамику реализације успостављања зонског система организовања паркирања у Ваљеву  процена је да би у првој години било потребно око 300.000 евра. Студија предвиђа и формирање Јавног предузећа паркинг сервис или поверавање ових послова неком од постојећих предузећа, јер је то једини начин успешног функционисања овог система.
Иначе, општина Ваљево је први пут нормативно уредила област коришћења јавних паркиралишта 2003. године, што је уједно био и почетак формирања нове градске политике паркирања. Након тога, дошло се до закључка да би требало увести нови приступ регулисања градских паркиралишта на подручју уже градске зоне уз уважавање свих специфичности Ваљева. Комисија за студију паркирања у Ваљеву, коју је именовао градоначелник, утврдила је пројектни задатак, на основу којег је обрађивач Факултет техничких наука- Департман за саобраћај из Новог Сада, израдио овај документ.

Leave a Comment