Представљене две градске управе

Почетак » Представљене две градске управе » Вести » Представљене две градске управе

 

Чланови Градског већа су на данашњој седници утврдили предлог Одлуке о градским управама града Ваљева. Због потребе да Скупштина града уреди питања организације и функционисања градских управа у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, планирано је да послови града буду подељени у две Управе. То су Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове и Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове.
У оквиру прве Градске управе биће Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове, затим Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одељење за заједничке послове, Одељење за послове органа града, Кабинет градоначелника и Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију.
Друга Управа ће се састојати из Одељења за финансије, Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода, Одељења за имовинске послове и општу управу, Одељења за друштвене делатности и Одељења за инспекцијске послове. Према речима в.д. начелнице Градске управе Јелице Стојановић, нова организација Градске управе не предвиђа повећање броја запослених, уколико Република градовима не буде поверила нове послове.
 
Веће је усвојило и предлог Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Ваљева. Овом Одлуком се уређује подизање, финансирање и одржавање споменика и скулптуралних дела као објеката урбане опреме на јавним површинама  на територији града. Разлог за доношење ове Одлуке је потреба града да се нормативно регулише ова област и обезбедиле претпоставке за одлучивање о захтевима за подизање споменика.
 
Због потребе за усклађивањем Одлуке о накнадама за учешће у раду и органима града и његовим радним телима са Законом о територијалној организацији и Законом о локалној самоуправи Републике Србије, Веће је усвојило и предлог Одлуке о накнадама за учешће у раду у органима града и радним телима. Одборници Скупштине града имају право на накнаду за учешће у раду у износу од 3.000 динара по одржаној седници. Председник и заменик председника Скупштине града који нису на професионалном раду у Скупштини града примаће накнаду у висини од 40% од плате одређене по коефицијенту утврђеном за обављање те функције из радног односа. Заменику Секретара Скупштине града који није на професионалном раду у органу Града, припада право на накнаду за учешће у раду, у износу од 3.000 динара по одржаној седници. Члановима Градског већа припада накнада у износу од 5.000 динара, а члановима радних тела органа града 1.000 динара.
 
„Половином прошлог века формиран је концепт домова културе и омладинских центара, који су последњих деценија превазиђени због развоја тржишта културе, али и потреба културних посленика“, чуло се на данашњој седници приликом образлагања предлога извештаја о моделу оснивања нове установе културе-Центра за културу Ваљева. Обједињавање рада три садашње установе- Дома културе, Омладинског центра и Културно просветне заједнице, полазна је идеја овог документа. Координатор радне групе Алексанадр Ранковић је образлажући овај предлог рекао да ће већ у првој години свог постојања овај концепт дати прве позитивне резултате. По окончању четврте фазе трансформације, 2012. године, нови Центар за културу почеће да ствара сопствене приходе. „Културни центар, као лидер у креирању културне политике града, позиционираће Ваљево у будућности као културно средиште западне Србије“, рекао је Александар Ранковић. Начелница Одељења за друштвене делатности Зора Бојичић рекла је да се приликом припреме овог нацрта анализара ситуација у Србији. „Закључак је да је већина градова прешла на овај концепт, још 90-их година и да је он у многима подигао стандард у култури, али и обогатио културна дешавања у тим срединама“, рекла је Зора Бојичић.
 
Пред одборницима Скупштине града, након данашње седнице Градског већа наћиће се и предлог о преносу објекта за смештај паса луталица у селу Златарић на ЈКП „Видрак“, као и предлог сарадње града у оквиру активности немачке невладине хуманитарне организације „ХЕЛП“. Ова организација већ пет година реализује пројекте подршке запошљавању у Србији и до сада је подржано започињање и развој више од 2500 малих бизниса, који се спроводе у оквиру пројекта „Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима“, које финансира ЕУ преко Делегације Европске комисије у Београду. Обавеза града Ваљева биће да у износу од 1.700.000 динара финансира куповину неопходне опреме и материјала корисницима донација. Тим новцем би се финансирало покретање најмање 14 малих бизниса, а у просечном износу од по 1500 евра за појединачан бизнис. „ХЕЛП“ ће у том случају додатно подржати још најмање 26 предузетника.
 

Leave a Comment