Преглед клизишта

Почетак » Преглед клизишта » Вести » Преглед клизишта
У складу са дописом добијеним од Министарства енергетике и рударства, Одсек за ванредне ситуације града Ваљева је припремио и јутрос послао преглед клизишта на територији Ваљева. Списак је урађен у складу са прописаним процедурама које је урадило стручно лице из Геолошког завода Србије. До сада је обрађено 40 клизишта на територији града Ваљева, од којих су 23 на сеоском, а 17 на градском подручју.
 
Влада Јапана је преко УНДП-а (Програма Уједињених нација за равој) донирала средства за реализацију пројекта: „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење“.
Циљ пројекта је инжењерско-геолошко истраживање и евидентирање одређеног броја клизишта на територији 27 општина, које су погођене поплавама маја 2014. године. Утврђиваће се јединствена методологија за истраживање клизишта и процену геолошког ризика, израда геолошке карте ризика, стварање једиствене базе података о клизиштима Републике Србије, као и јачање капацитета Министарства рударства и енергетике, Геолошког завода Србије и локалних самоуправа, с циљем редовног праћења клизишта и смањења ризика од геолошког хазарда.

Leave a Comment