Прелиминарна процена штете у Ваљеву

Почетак » Прелиминарна процена штете у Ваљеву » Вести » Прелиминарна процена штете у Ваљеву
Прелиминарна процена штете од поплава на територији града износи 960.156.631, 24 динара, утврдила је Комисија за процену штете коју је оформио град Ваљево. Ову прелиминарну процену, Ваљево је било обавезно да достави Републичкој комисији за процену штете од поплава до петка 30. маја.
 
До петка, до момента упућивања прелиминарног извештаја, предато је 1500 захтева за надокнаду штете. Од тих захтева, обрађено је 113 захтева, на основу којих је и направљена процена. Процена штете је вршена у складу са методологијом коју је одредила Републичка комисија. Као главни параметар је одређена цена квадратног метра у Ваљеву, према подацима Републичког завода за статистику, за друго полугодиште 2013. године.
 
Највећа штета је на објектима и износи 384.012.667,00 динара, као и на инфраструктури 300.715.000,00 динара. Штета код јавних предузећа је 140.814.997,00, на земљишту и засадима је 47.750.000,00, а на намештају и другим предметима 34.738.125,00 динара. Трошкови на привременим мерама одбране су 8.795.574,34, а на сточном фонду 4.000.000,00 динара.
 

Leave a Comment