Препоруке привредним субјектима који настављају са радом

Почетак » Препоруке привредним субјектима који настављају са радом » Актуелно » Препоруке привредним субјектима који настављају са радом

 

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на 20. седници одржаној 24. априла 2020. године, донео је ЗАКЉУЧАК

 

 

 1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привреденим субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Co V-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

 

 1. Превентивне мере из тачке 1. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:

 

 • физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контакт између лица када год то природа посла дозвољава,
 • обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријерa (дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 • обавезна замена коришћења папирне, пластичне или платнене галантерије,
 • обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,
 • обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,
 • често проветравање свих просторија,
 • редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,
 • у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 • све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, одн. производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.

 

 1. Институт за јавно здравље Србије ће о овом закључку без одлагања обавестити све институте односно заводе за јавно здравље јединица локалне самоуправе и управних округа, као и све друге учеснике у систему јавног здравља,

 

 1. Министарство за државну управу и локалну самоуправу ће о овом закључку без одлагања обавестити све јединице локалне самоуправе и кризне штабове јединица локалне самоуправе.