Презентација Националне стратегије одрживог развоја

Почетак » Презентација Националне стратегије одрживог развоја » Вести » Презентација Националне стратегије одрживог развоја
У Ваљеву је представљена Национална стратегија одрживог развоја „Улога и значај спровођења НСОР на локалном нивоу“, која обухвата све секторе и сегменте развоја друштва у целини и која је усвојена 2008. године. Циљ кампање је да се сви партнери у спровођењу Стратегије едукују о појму и значају одрживог развоја и да се превазиђе раскорак између теорије и практичног спровођења овог концепта.
 
У циљу подизања капацитета локалних самоуправа за сповођење Стратегије одрживог развоја, Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције као надлежна иснституција за координацију спровођења Стратегије, покренуо је кампању под називом „Заједно од идеје ка одрживом развоју“ . Главна циљна група су доносиоци одлука у локалним самоуправама и запослени на пословима оперативног планирања и спровођења планских докумената и пројеката. У оквиру ове кампање покренута је и иницијатива за повезивање општина и градова кроз размену посета на високом и оперативном нивоу, у циљу размене искустава и брже примене модела који су се у пракси показали као успешни.
 
„Ово је тренутно такозвана кровна стратегија у Србији и она подразумева учешће и ангажовање представника свих слојева друштва. Одрживи развој подразумева интегрисање свих политика, оних које поржавају социјални развој, али и оних које подржавају економски развој. У питању је дугорочна концепција која захтева од целокупног друштва велико ангажовање при реализацији зацртаних циљева, али и одустајање од неких краткорочних циљева који служе искључиво за задовољавање тренутних потреба“, истакла је овом приликом Даринка Радојевић, координатор пројекта „Подршка спровођењу НСОР Републике Србије“.
 
„Ваљево је усвојило Стратегију локалног одрживог развоја, дефинишући на тај начин приоритете и смернице у планирању и реализацији постављених циљева. Стратегија је урађена по  партиципативном концепту, што је подразумевало директно учешће свих актера у нашој локалној заједници и то од првих корака планирања до финализације документа. У питању је више од 300 представника јавног, цивилног, приватног сектора као и угледних појединаца. Овај стратешки документ града Ваљева, по потреби ћемо у наредном периоду допуњавати и мењати у појединим сегментима, што ће допринети ефикаснијој реализацији“, оценио је овом приликом Александар Ранковић, члан Градског већа.
 
Посебна пажња у спровођење концепта одрживог развоја, биће посвећена улози локалних самоуправа, а пре свега јачању капацитета за коришћење европских претприступних фондова, оцењено је између осталог, на данашњем скупу у Ваљеву. 

Leave a Comment