Прихваћен први ребаланс буџета

Почетак » Прихваћен први ребаланс буџета » Вести » Прихваћен први ребаланс буџета
Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2014. годину. „Град Ваљево покушава да определи средства за плаћање већ извршених радова на санацији штета од поплава, као и за санацију најугроженијих инфраструктурних објеката. Имамо велики притисак од стране грађана са сеоског подручја, јер нису у могућности да користе поједине оштећене путеве за транспорт робе због одрона и клизишта. Са друге стране ми чекамо програм државе када су у питању санације, који још није донет. У прелиминарном извештају о штети, град Ваљево је исказао укупну штету од 960 милиона динара, од тога 300 милиона динара је штета на инфраструктурним објектима. Од наведених 300 милиона, град Ваљево за хитне санације у инфраструктури може издвојити средства у износу од око 127 милиона динара. Јавно предузеће „Путеви Србије“ надлежно је за магистралне и регионалне путеве, али у овом периоду нису извешени послови хитне санације, тако да се саобраћај на магистралном путу М 21 одвија једном коловозном траком на појединим деловима, а потпуно је прекинут саобраћај на путу М4 Ваљево-Лозница, па возила саобраћају алтернативним правцима. Зато је тешко у овом моменту проценити када ће на ред доћи регионални путеви, а да не говоримо о локалним. Из тих разлога, да не би предуго чекали, определили смо ребалансом одређена средства за хитну санацију инфраструктуре“, рекао је на данашњој седници Жарко Ковач, заменик градоначелника града Ваљева. 
 
Он је додао и то да ће град преусмерити средства за санацију са следећих позиција које су биле предвиђене буџетом и то: средства која су била намењена за радове на школи у Брђанима, на Дому војске, средства за реализацију Тешњарских вечери, средства Фонда за заштиту животне средине, из програма Активног запошљавања, дотација верским заједницама и из робних резерви. На овај начин, уз одређена повећања на неким позицијима у буџету, град ће допунски обезбедити за санацију штете од поплава око 44,75 милиона динара, што заједно са средствима са позиција ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ износи укупно око 127 милиона динара. Са око 60 милиона динара платиће се већ извршени радови на санацији у периоду одбране од поплава од 13.маја до 6. јуна, а око 67 милиона динара опредељено је за хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова у наредном периоду. 
 
Градско веће на данашњој седници прихватило је извештај са предмером и предрачуном радова о ангажованој механизацији за време одбрана од поплава у периоду од 13.до 19. маја и изведеним 
радовима на санацији клизишта и путева у периоду од 19. маја до 6.јуна. Такође, чланови Градског већа утврдили су предлог програма хитне санције објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода на територији града у 2014. години. Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева. Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“ које неће повећавати цене својих услуга како је раније било предвиђено. 
 
Прихваћен је предлог решења о престанку функције вршиоца дужности начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Драгане Ђенић, а на њено место постављен је Александар Вујић Суботић. 
 
Чланови Градског већа између осталог на данашњој седници утврдили су и предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2014. годину, утврђен је и предлог Локалног акционог плана запошљавања, као и предлог одлуке о изменама одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између града Ваљева и града Молодечно из Републике Белорусије. Са дневног реда скинута је тачка која се односи на утврђивање предлога иницијативе за смањење кредитног задужења по основу програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза IV”.
 
 

Leave a Comment