Прихваћени извештаји пословања јавних предузећа

Почетак » Прихваћени извештаји пословања јавних предузећа » Вести » Прихваћени извештаји пословања јавних предузећа
 

Чланови Градског већа су прихватили извештаје о пословању јавних предузећа у прошлој години.
 
„Дирекција је у току 2010. године имала ребаланс где су смањена средства на свим позицијама финансирана из буџета града, али смо успели током прошле године да завршимо углавном све што смо планирали. У извештајној години у овом јавном предузећу остварена су инвестициона улагања у износу око милион и 200 хиљада динара. Закључено је 315 уговора о накнади за уређење грађевинског земљишта, а такође постоји извештај око јавних набавки у 2010. години“ – истакао је Милан Матић, директор Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева.
 
Директор ЈП „Топлана“, Драган Деспотовић, је на данашњој седници Градског већа рекао да су у овом предузећу током прошле године остварене инвестиционе активности у укупном износу око 49 милиона динара које су се односиле на изградњу котла од 50 MW  са пратећом опремом и изградњу вреловодне мреже. Извори финансирања за ова инвестициона улагања су средства буџета града Ваљева. У финансијском погледу 2010. година је завршена са оствареном добити од око 640 милиона динара која ће се распоредити за покривање дела губитака ранијих година.
 
Поред осталог, чланови Градског већа су прихватили извештаје о пословању ЈП „Полет“, ЈКП „Водовод-Ваљево“ и ЈП „Ваљево-Турист“.
 
Основна делатност коју обавља ЈП „Полет“ је да организује и управља, уређује и опрема, одржава пијачни ред и хигијену као и да обезбеђује техничке и санитарне услове за промет производа и робе на пијачним просторима у граду.
 
„У 2010. години ЈП „Полет“ је приступило извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже у Тржном центру, извршена је набавка ситног инвентара за потребе опремања угоститељског објекта на Старој зеленој пијаци, ситног инвентара неопходног за наплату пијачних услуга, одржавање чистоће на пијацама, поправке на објектима у вредности од 766.000 динара, као и ХТЗ опрема за раднике који раде на тим пословима у вредности од 25 хиљада динара. Што се тиче остварених финансијских прихода, они обухватају приходе од камата и износе 374.000 дин., а остварени финансијски расходи обухватају расходе камата и они нису остварени“ – рекао је директор ЈП „Полет“, Златомир Лукић.
 
Приликом разматрања извештаја о пословању ЈП „Ваљево-Турист“, помоћник градоначелника Радивоје Милутиновић нагласио је да би развој туризма на подручју града Ваљева био ефикаснији ако би се јавно предузеће трансформисало у туристичку организацију.
 
Сви извештаји су прихваћени и упућени Скупштини града Ваљева на разматрање.

Leave a Comment