Пријава уједа паса луталица у року од 24 сата

Почетак » Пријава уједа паса луталица у року од 24 сата » Актуелно » Пријава уједа паса луталица у року од 24 сата

Обавештавају се грађани да уколико су претрпели штету насталу уједом паса луталица, треба да поднесу писану пријаву о насталом уједу, најкасније у року од 24 часа након уједа или напада од стране паса луталица  Одељењу надлежном за инспекцијске послове- Комуналној инспекцији.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који се може преузети на шалтеру за информације или у нерадне дане на портирници Градске управе града Ваљева.

Овај рок је утврђен изменом Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији града Ваљева.

Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете

настале услед уједа паса луталица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милан Гајић